۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

عقب نشینی رژیم از اعدام در ملاء عام

به گزارش آژانس خبری تفتان در حالیکه خبرگزاریهای رژیم از اعدام جوانان بلوچ در ملاء عام خبر داده بودند و ا مزدوران زابلی درخواست شرکت در مراسم آدم کشی و جنایت کرده بودند خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس دادگستری زاهدان از لغو این مراسم و اجرای حکم اعدام در زندان خبر داد.
طبق گزارشهای دریافتی از زاهدان خشم و نفرت تمامی مردم شهر زاهدان را فراگرفته است و در صورت اعدام در ملاء عام احتمال بروز خشونت و درگیری بین مردم و مزدوران رژیم وجود دارد به همین جهت است که رئیس دادگستری زاهدان مراسم آدم کشی در ملاء عام را لغو نمود.

هیچ نظری موجود نیست: