۱۳۸۸ تیر ۷, یکشنبه

برنامه ريزي سپاه ايران براي بمب گذاري جلسات ختم بخاري بلوچستان

طبق گزارش خبرنگار خبرگزاري دزك از سراوان شخصي به نام ذاكر كه در ايستگاه ماشينهاي ناهوك توسط مردم دستگير شد كه حامل يك كيف محتوي بمب قوي بوده كه بنا به اعترافات آن قرار بوده در مدرسه ي اشاعت التوحيد سراوان كاربگذارد كه فورا بعد از دستگيري بسيجيان بي شرف سررسيده وفرد دستگير شده را از مردم گرفته وبرده اند و طبق ممنوعيت نوري نماينده ي خامنه اي ملعون براي برگذاري جلسه ي ختم بخاري مدرسه ي اشاعت التوحيد اين ملعون نقشه ايي دارد كه مي خواهد آنرا به نام مبارزين تمام بكند چون در چند ماه گذشته مبارزين در سراوان با چندين عمليات موفقيت آميز ضربه ي مهلكي به پاسداران وارد كرده اند با اين نقشه ها مي خواهند مردم ومبارزين را از هم جدا كنند.
ولي پاسداران ملعون ونوري خائن بدانند كه مردم فهيم سراوان كاملا از نقشه هاي شوم خامنه اي آگاهي دارند ودر صورت هر گونه كارشكني در مراسمات اهل سنت انشاء الله ضربات كاري ومهلكي به آنان وارد خواهند آورد ومبارزان براحتي مي توانند درتمام شهرهاي استان خصوصا سراوان به مسجد امام علي ومسجد حضرت فاطمه در شهرك شهيد رجايي وحسينيه ي اهل تشيع حمله نموده وبا عمليات هاي استشهادي آنان را منهدم نمايند وبه مردم وطلباء عزيز يادآوري مي شود كه قبل از برگزاري مراسمات رفت وآمدهاي مشكوك را كنترل نموده وافراد مشكوك را تفتيش نمايند و در صورت دستگيري فردي سعي كنند آنرا به جاي امني برده وبه مبارزان خبر دهند تا آنرا براي تحقيقات بيشتر از آنان تحويل بگيرند وبراي اطلاع دادن به مبارزان مي توانند اطلاعات خود را به ايميل زير ارسال نمايند .

هیچ نظری موجود نیست: