۱۳۸۸ تیر ۱۶, سه‌شنبه

سخنان استاندار ونظر يك خوانندهسخنان استاندار ونظر يك خواننده
سلا م بر مبارزان ومجاهدان غيرتمند بلوچستان
آغ اي استاندار بي شعور تحميلي و متجاوز ما اكنون دشمن خود را شناخته ايم ونيازي نيست كه شما براي ما تصمصم بگيريد ما مي دانيم كه بزرگترين دوستان بلوچ وبلوچستان مجاهداني هستند كه براي بازگشت دوباره ي عزت وسربلندي بلوچ جان خود را فدا مي كنند و شما دشمن بلوچ هستيد با آن رهبر فلج بي مخت .

امروز شما اعتراض مي كنيد كه مبارزان نفت را به آتش مي كشند .بله نفتي كه از مسير بلوچستان عبور مي كند وحق ملت بلوچ است ولي بلوچها براي بدست آوردن يك گالن چهار ليتري نفت زاري وفرياد مي كنند پس اين نفت سزاوار آتش است .

وقتي كه در شهر نود ونه درصدي بلوچ نشين نفت با تشريفات به خانه ي زابلي ها برده مي شود ومردم بلوچ و بچه هايشان از سرما مي لرزند ونفت گيرشان نمي آيد اين نفت سزاوار آتش زدن است ومن سالها توجه كرده ام وصدها بار بيشتر توي صف پرسي گاز ساعت ها منتظر گرفتن يك كپسول بوده ام ولي تا بحال حتي يكبار يك زابلي را نديده ام كه توي صف گاز بايستد وبلكه كپسول از طريق ادارات به درب خانه هايشان برده مي شود و روزها بلوچ ها با چوب درخت آشپزي خود را مي كنند پس اين نفت وگاز لايق آتش ذدن است.

بله ي آقاي استاندار جنايتكار آفرين بر مبارزان با غيرت بلوچ كه نمي گذارند شما به خوشي وراحتي اموال بلوچستان را به غارت ببريد شما پريشان هستيد كه مبارزان دو مخزن نفت را به آتش كشيدند واين را خيانت محسوب مي كنيد پس چرا در مورد يك ميليارد وششصد ميليون دلاري كه از حساب شخصي مجتبي خامنه اي در انگلستان توقيف شد چيزي نمي گوييد خائنان به ملت تو و اون رهبر دزد فلجت است كه اموال ملت را به تاراج برده وبه حساب هاي بانكي خود در اروپا جمع مي كنيد .
لعنت بر شما فرعونان زمان . وصد درود ورحمت خداوند بر جوانان با غيرت بلوچ مجاهدان جندالله .
ابو عمر سراواني
دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: