۱۳۸۸ تیر ۱۶, سه‌شنبه

تشکر ضحاک از روحانیون ایران


رضا حسین بر
تحلیل گر سیاسی
او برای مدت کوتاهی‌ دیگری در مقام رهبری باقی‌ ماند اما ابرویش برای همیشه رفت. انتخابات را باطل نکرد اما خود را برای همیشه باطل کرد. او کوچک تر از آن بود که همه تصور میکردند و برای بزرگ کردن خود کوچکترین کاندیدا ها را با تقلبی به وسعت تخیل گبلز از صندوق‌ها در آورد. بزرگترین تقلب تاریخی‌ انتخابات را با کمال وقاحت در مقابل چشمان مردم جهان انجام داد و نه تنها هیچ خجالت نکشید بلکه تعجب کرد که چرا مردم این تقلب تاریخی‌ را تقلب خواندند. خامنه‌ای نام خود را به عنوان بزرگترین متقلب جهان ثبت کرد.
اگر تا کنون مردم گبلز را مظهر دروغ میدانستند، اکنون خامنه‌ای و احمدی نژاد را به عنوان کسانی‌ میشناسند که روی گبلز را سفید کردند. اکنون دو هفته است که ضحاک با خیال آسوده در گور خود میخوابد زیرا میداند کسانی‌ در جمهوری اسلامی پیدا شدند که صد‌ها برابر او آدم کشتند و به آدم کشتن خود افتخار میکردند.
چنگیز خان از این به بعد مظهر قتل و غارت نخواهد بود. شیطان از خدای آخوند‌ها سپاسگزار خواهد بود که شیطان‌های خبیث تر از او را در ایران روی کار اوردند که توانستند ۳۰ سال مردم ساده اندیش ایران را فریب دهند. اکنون دیوار فریب فرو ریخته است. مردم در هر آخوند یک قاتل متجاوز به مال و ناموس خود میبینند. آنها به خوبی‌ میدانند که هر چه روحانیون در طول هزار و پانصد سال میگفتنند دروغ بود. روحانیون ثابت کردند که از هر پادشاه ظالمی بیشتر ظلم کردند و از هر غارتگر بیگانه یی، به شرف و حرمت ایرانیان بیشتر تجاوز نمودند.
از خوشبختی‌ مردم ایران ، روحانیون اینقدر در قدرت ماندند که هم بیکفایتی، هم بیرحمی، هم بی‌ انصافی، هم وقاحت و هم بد سیرتی و بد صورتی‌ خود را به گسترده‌ترین وجه نشاندادند. اکنون هم هر قدر بیشتر در قدرت بمانند، بهمان اندازه آبروی‌شان بیشتر خواهد رفت و ابعاد جدیدی از فساد و ریا کاری خود را بروز خواهند داد. اگر مردم ایران و جهان شانس بیاورند، اخوندان تأ آن زمان در قدرت خواهند ماند که حیثیت و احترام خودشان و حقانیت آنچه مدعی آن هستند چنان از بین برود که دیگر هر گز نتوانند این مردم مظلوم را دوباره فریب دهند و به نام این امام و آن مذهب ادعای راهنمایی و رهبری مردم را داشته باشند.
هیچ دشمنی با هیچ گونه مهارتی نمیتوانست اینقدر زشتکاری و زشتخو یی روحانیون شیعه را به ایرانیان ثابت کند. حزب توده و دها سازمان چپ نتوانستند یک صدم بد طینتی آنها را نشان دهند. اما همانطور که انگلیسی‌‌ها میگویند قدرت به همه این شانس را میدهد که ابروی خود را ببرند. قدرت ماهیت انسان را به بهترین شکل نشان میدهد.
اگر جمهوری اسلامی بر سر کار نیامده بود، نه ماهیت تشیع به دین صورت آشکار میشد و نه ماهیت روحانیون. روحانیون همچنان محترم باقی‌ میماندند. بازاریان همچنان به آنها حمس و ذکات میدادند. آنها با قیافه‌های حق به جانب مدیران و رهبران مملکت را به خاطر ظلم و فساد ملامت میکردند و از حضرت علی‌ حدیث نقل میکردند.
خوشبختانه، آنها با تاسیس جمهری اسلامی، آبروی هزار و پانصد ساله خود راا چنان بردند که دیگر هر گز آن اعتبار قبلی‌ را بدست نخواهند آورد.
آنچه خمینی و خامنه‌ای با اسلام و ایران کردند، هیچ کدام از دشمنان ایران و اسلام با این دو نکردند.

هیچ نظری موجود نیست: