۱۳۸۸ تیر ۱۶, سه‌شنبه

آقای استاندار ! توسعه اشغالگران را نمی خواهیم


به گزارش آژانس خبری تفتان استاندار اشغالگران بر بلوچستان مبارزان را مانع توسعه بلوچستان نامید و با اعتراف به عملیات انفجار منابع نفت ایرانشهر در حالی که خبرگزاریها علت آتش سوزی را بیان نکرده بودند گفت که چنین کارهائی مانع توسعه بلوچستان می شوند.

ما به آقای استاندار غاصب متذکر می شویم که بلوچستان از آن ملت بلوچ است و اگر بنا بر توسعه است باید بدست فرزندان این خاک و بوم توسعه یابد نه بدست اشغالگران و متجاوزان و جنایتکارانی که جز جنایت و تجاوز چیز دیگری در تاریخشان وجود ندارد.

هیچ ملتی نمی خواهد منطقه اش به اشغال در آید و بیگانگان آن را توسعه دهند اگر قرار بر چنین باشد باید فلسطینیها به اسرائیلیها اجازه دهند سرزمینشان را اشغال نموده و خوشحال باشند که اسرائیلیها فلسطین را موجبات توسعه و رشد و پیشرفت فلسطین را فراهم می آورند.

یا باید هندیها با انگلیس نمی جنگیدند و می گذاشتند که انگلیس هند را توسعه می داد و نیازی نبود ملت هند بپا خیزند و سرنوشت خود را خود بدست گیرند.

یا در دیگر نقاط جهان باید ملتها از بیگانگان و متجاوزان استقبال می کردند تا سرزمین و منطقه خود را توسعه یافته ببینند اما چنین نیست و هیچ جا و در هیچ نقطه ای از بیگانگان استقبال نمی کنند و در بلوچستان هم شما بیگانه هستید و تاریخ شما 80 سال است و شما با تانک و توپ به بلوچستان وارده شده و این سرزمین را اشغال کرده اید و امروز ملت بلوچ دریافته اند که شما بیگانه و اشغالگر و متجاوز هستید و دیگر به شما اجازه نمی دهند در این سرزمین بمانید و باید جل و پلاستان را جمع کنید و بروید.

و شما بیگانگان و اشغالگران بی رحم و وحشی بوده اید و بدترین جنایتها را در حق ملت بلوچ کرده اید اما دیگر بس است و امروز شعار توسعه بلوچستان دیگر ارزش ندارد و ما باید خودمان با دستان خود بلوچستان را توسعه دهیم و باید امروز حکومت بلوچستان در اختیار مردم بلوچ می بود نه در اختیار توی لر که از آن سوی ایران آمده ای و باید امروز دانشگاههای بلوچستان در اختیار ملت بلوچ می بود نه در اختیار بیگانگان که حتی دانشجویان بلوچ انگشت شمارند.

فکر کرده اید ملت بلوچ نمی دانند؟

نه ! الان همه می دانند که شما که هستید و چه کرده اید

و توسعه شما را نمی خواهند فقط می خواهند که خود بر سرنوشت خود حاکم شوند.

هیچ نظری موجود نیست: