۱۳۸۸ تیر ۱۶, سه‌شنبه

جلسه اعترافات دیکته ای عبدالحمید ریگی که جز پاسداران و زابلیها و عده ای سردار مزدور کسی حاضر نشده است

واقعا رژیم ایران منافق و دروغگوست و دروغش را اندازه ای نیست که در شبکه تلوزیونی پرس تی وی رژیم با اعترافات عبدالحمید ریگی سعی کرد جنبش جندالله را وابسته به القاعده و سپاه سپاه و طالبان معرفی نماید و عبدالحمید در آن اعترافات بارها جنبش را وابسته به القاعده معرفی نمود زیرا که شبکه پرس تی وی به زبان انگلیسی و برای اروپائیان است و در اعترافات در داخل و در جمع سپاهیان و سرداران مزدور و زابلی اعترافات دیکته ای عبدالحمید بیشتر بر موضوع ارتباط با امریکا می باشد و توصیه شده است که بیشتر بر تماس جنبش با امریکا پافشاری نماید و عبدالحمید بر این موضوع زیاد تاکید می کند.
و این خود دروغ و نفاق نظام را ثابت می کند و ثابت می کند که سخنان عبدالحمید به او دیکته شده اند و باید برای خارجیها بگوید جندالله متعلق به القاعده است تا جامعه جهانی را در برابر جندالله قرار دهد و برای مردم داخل بگوید جندالله امریکائی است تا مردم را به جنبش جندالله بد ظن نماید.
اما ای حناها دیگر رنگی ندارد و تاثیری بر مردم ندارد و مردم با رژیمی که چوپان دروغگو شده است آشنا هستند و به ماهیت کثیفش که جز دروغ و مکر و جنایت و تجاوز چیز دیگری نیست پی برده اند.
به همین جهت است که هیچ عالم و سردار واقعی در این جلسه حاضر نشده است و تعدادی مجبورا و بیشترشان مزدور رژیم هستند و از جایگاهی در بین ملت بلوچ برخوردار نیستند.
از سوئی در این اعترافات دیکته ای عبدالحمید وادار شده است که علمای مظلوم اهلسنت را که تاکنون دهها شهید داده اند و بیشترشان زندان و بازداشت شده اند را مورد خطاب قرار دهد تا علمای کرام مجبور به واکنش شوند.
علمائی که جز اینکه خواهان حق هستند و آن هم به صورت مسالمت آمیز و کاری دیگر نکرده اند و به خاطر کوچکترین انتقادها سالها زندان شده اند مورد خطاب قرار گرفته اند تا از حق گوئی باز آیند اما این دسیسه هم کارساز نیست و علمای محترم به واقعیت شیطانی رژیم واقف هستند و چنان زود فریب نمی خورند که بیایند و نوکر رژیم شوند.
به عبدالحمید دیکته شده که علمای اهلسنت را بار بار مورد خطاب قرار دهد و این همان حرفهای سلیمانی نماینده شیطان بزرگ خامنه ای می باشند که بارها به علمای اهلسنت حمله ور شده است و الان از طریق عبدالحمید ریگی هم می خواهند به علمای اهلسنت حمله کنند و به عبدالحمید ریگی القاء شده است که نام علمای اهلسنت را بگیرد.
اما مردم می دانند که عبدالحمید ریگی یک اسیر مظلوم است که وادار به چنین حرفهائی شده است و مردم و جوانان جانهایشان را فدای دفاع از علمای اهلسنت می کنند و به مزدوران خامنه ای اجازه تعرض به علماء را نمی دهند.
تفتان

هیچ نظری موجود نیست: