۱۳۸۸ تیر ۱۶, سه‌شنبه

آقای سلیمانی بیگانه توی برو بیرون یا به زور موشهائی مثل تو را از خاک بلوچستان بیرون می اندازیم


به گزارش آژانس خبری تفتان نماینده کثیف خامنه ای جنایتکار در بلوچستان اشغالی سلیمانی در جلسه سرداران به پرت گوئی پرداخت و این نماینده خامنه ای که تا دیروز شعار خان باید اعدام گردد امروز از ترس مبارزان دست به دامان عده ای خان و سردار شده و از تکریم و تعظیم خان و سردار سخن گفت و افزود مردم بلوچ به بیگانگان اجازه ورود به بلوچستان نمی دهند و این حرفش حقیقت است چون بیگانه ای که امروز بلوچستان را اشغال کرده و سرمایه های این سرزمین را به یغما برده است و در حق مردم این سرزمین ظلم و ستم روا داشته و فرزندان این سرزمین را به بهانه های واهی به دار زده است خامنه ای و موشهائی همچون سلیمانی هستند که باید از بلوچستان بروند و اگر نروند به زور این موشها را از سرزمین بلوچستان بیرون می اندازیم.

دیگر برای موشهائی همچون سلیمانی و محمدعلی آزاد و شهریاری کثیف و ... اجازه زندگی کردن در بلوچستان نمی دهیم و این موشها که از بس سرمایه های ملت بلوچ را خورده اند تبدیل به سگهای درنده شده اند باید بلوچستان را ترک کنند و بلوچستان از آن ملت بلوچ است و مردم واقعا بیگانه ستیز هستند و رهبر انقلاب امیر عبدالمالک فرزند دردانه همین ملت غیور و بیگانه ستیز است که برای رهائی وطن از دست بیگانگانی همچون سلیمانی می جنگد.

و امروز شعار فرزندان بلوچستان شده :

زنده باد عبدالمالک ریگی

زنده باد جنبش مقاومت

و حتی فرزندان و جوانان بلوچستان مثل عبدالمالک می پوشند و مثل او راه می روند و مثل او سخن می گویند و اگر بیگانگان اندکی فضا را آزاد کنند خواهند دید که جوانان بلوچستان چقدر به عبدالمالک عشق می ورزند.

هیچ نظری موجود نیست: