۱۳۸۸ تیر ۱۴, یکشنبه

تحرکات مشکوک فرماندها سپاه در بلوچستان و زمینه سازی درگیریهای قبیله ای

به گزارش آژانس خبری تفتان برخی فرماندهان سپاه با همکاری برخی مزدوران و مخبران محلی تماس های مشکوکی در سراسر بلوچستان گرفته اند و به بسیاری از افراد طوایف مختلف اسلحه داده و از آنان اعلام حمایت کرده اند که نشان می دهد سپاه در حال زمینه سازی درگیری های گسترده طایفه ای و قبیله ای در بلوچستان می باشد و این امر هوشیاری علماء و ریش سپیدان را می طلبد و همچنین باید جنبش مقاومت با مزدوران محلی سپاه و فرماندهانی که چنین طرحهای ضد انسانی می ریزند برخورد نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: