۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

ساعت 10 شب سه شنبه رهبر جنبش مقاومت با دکتر نوری زاده مصاحبه دارندبدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم ایران می رساند که سه شنبه دوم تیر ماه 1388 ساعت 10 شب بوقت تهران رهبر جنبش مقاومت عبدالمالک بلوچ با دکتر نوری زاده در مورد رخدادهای اخیر ایران و تظاهراتهای خیابانی و راههای پیشبرد مبارزات گفتگو خواهند کرد.
مردم ایران می توانند گفتگوی رهبر جنبش مقاومت با دکتر نوری زاده را از طریق کانال یک ببینند.
جنبش مقاومت مردمی ایران

هیچ نظری موجود نیست: