۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه

عکس؛ مزدوران رژیم در حال شکست شیشه اتوموبیلها
مزدوران رژیم در حال شکست شیشه اتوموبیل ها...تا در رسانه های دولتی جمهوری اسلامی بگویند مردم معترض عده ای اوباش و اغتشاش گر بودند

هیچ نظری موجود نیست: