۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

ادامه تجمعات اعتراض آمیز در ایران


از ایران گزارش شده است که امروز (یکشنبه 31 خرداد) تجمعی از معترضین به نتایج انتخابات ایران در مرکز تهران برگزار شده است.
برخی از گزارشها تعداد تجمع کنندگان را چند هزار نفر گزارش کرده اند اما بدلیل محدودیتهای رسانه ای اعمال شده در ایران از تعداد دقیق تجمع کنندگان و اینکه آیا این تجمعات به خشونت گراییده است یا خیر اطلاعی در دست نیست.
در همین حال برخی دیگر از گزارشها نیز حاکی است که تجمعات اعتراض آمیزی در تعدادی دیگر از شهرهای ایران رخ داده است که اطلاع دقیقی از چند و چون آنها نیز در دسترس نیست.
همچنین از تهران گزارش شده است که امشب نیز مانند شبهای گذشته مردم بر بام های منازل در تهران ندای الله و اکبر سر داده اند. برخی از شاهدان عینی می گویند که به نظر می رسد بانگ الله و اکبر در مقایسه با شبهای گذشته بیشتر شده است.

بی بی سی

هیچ نظری موجود نیست: