۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

سه شنبه دو تیرماه؛ اعتصاب سراسری مردم كردستان

به‌ اعتصاب سراسری مردم كردستان به‌ نشانه‌ همبستگی‌ با مردم ازادیخوا ایران ملحق شويد
هموطنان مبارز!نتیجه‌ دهمین انتخابات ریاست جمهوری‌، به‌ یغمابردن میلیونها رای‌ شما از سوی‌ حاكمان حكومه‌تی‌ تمام شد، نتیجه‌ ای‌ كه‌ نه ‌خواست شما‌و نه‌خواست مردم كردستان بود. مردمی‌ كه‌ به‌ امید تغییر در سرنوشت سیاسی‌ خود با توجه‌ به‌ ساختار نادیموكراتیك‌ حكومه‌تی‌ در ایران باز هم به‌ پای‌ صندوقهای‌ رای‌ رفتند‌و یكصدا نا بزرگی‌ به‌ حاكمان خودخوانده‌ دادند.مرم كردستان در‌ هفته‌های‌ اخیر هم گام با برپایی‌ اعتراضات گسترده‌ مردم اێران، همگام با فعالان سیاسی‌، احزاب‌و سازمانهای‌ جامعه‌ مدنی‌‌ در كردستان با شما بودند‌و با شما خواهند بود‌و هم اینك به‌ پاس گرامیداشت خونهای‌ به‌ ناحق ریخته‌ شده‌ جوانان این مرز و بوم از سوی‌ دیكتاتورهای‌ حكومه‌تی‌ روز 3شنبه‌ را تبدیل به‌ اعتصاب عمومی‌‌و سراسری‌ در كردستان ایران خواهند كرد.
هموطنان ایرانی‌!روز 3شنبه‌ 2 مرداد مردم كردستان در یك اعتصاب عمومی‌و‌ سراسری‌ به‌ نشانه‌ همبستگی‌ با مبارزه‌ ایرانیان شركت خواهند نمود. از شما میخواهیم با ما باشید‌و در این جبهه‌ نوین برای‌ تحقق ازادیهای‌ انسانیمان ما را یاری‌ نمائید.ااز عموم مردم قهرمان كردستان كه‌ در‌ هفته‌های‌ اخیر هم نارضایی چشمگیر‌ خود را به‌ گونه‌های‌ دیموكراتیك نشان داده‌اند میخواهیم به‌ نشانه‌ اعتراض به‌ سركوبیها در این روز در خانه‌های خود‌ بمانند‌و مغازه‌ها‌و بازار یكپارچه‌ تعطیل خواهند شد‌و از رفتن به‌ سر كار‌و ادارات خوداری‌ نمایند.
فعالان سیاسی و مدنى‌ كردستاندانشجویان كرد در دانشگاههای‌ ایران
1388.3.31

هیچ نظری موجود نیست: