۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

گزارشی از درگیریهای شدید در میدان بهارستانفعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
تقريبا از ساعت 12 ظهر امروز چهارشنبه 3 تير تمام مسير ها به سمت ميدان بهارستان بسته شدو هيچ خط مترويي در ايستكاه بهارستان توقف نمي كرد.بيشتر نيروهاي گارد ويژه و ضد شورش و حتي نيروي انتظامي دور تا دور مجلسي را با ماشين و موتور احاطه كرده بودند و به تمام مغازه هاي واقع در ميدان بهارستان و حتي مغازه هاي خيابانهاي فرعي منتهي به بهارستان دستور تعطيلي داده بودند و تهديد كرده بودند كه اگر مغازه ها را نبنديد آنها را به آتش مي كشيم.


با وجود كنترل شديد تمامي مسيرهاي منتهي به ميدان بهارستان جمعيت زيادي خود را به آنجا رسانده بودند تا حدود ساعت 4:30 دقيقه مردم در سكوت در ميدان ايستاده بودند كه دائما نيروي انتظامي به آنها اخطار مي داد كه نايستند و حركت كنند تعدادي از مردم بازو بند مشكي بسته اند و عده كمي هم عكس ندا را در بالاي سر نگهداشته بودند افرادي كه عكس در دست داشتند مورد هجوم نيروهاي گارد و يا لباس شخصي قرار مي گرفتند تقريبا در ساعت 4:40 دقيقه تمام نيروهاي گارد و ضد شورش جمعيت واقع در ميدان را محاصره كردند و چند گاز اشك آور زدند تا مردم متفرق شوند كه صداي شعار مرگ بر ديكتاتور مردم و نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم مردم بلند شد مردمي كه از خيابان هاي اطراف مي خواستند وارد ميدان بشوند آماج حملات باتوم قرار مي گرفتند و عده اي هم دستگير مي كردند ودستگير شده ها را با ضربات باتوم به سمت ماشين ها مي بردند و در داخل ماشين هم با باتوم به جانشان مي افتادند. زماني كه شدت فشار مردم اطراف ميدان كه مي خواستند وارد ميدان بشوند بيشتر شد چندين تير هوايي شليك كردند تا جمعيت را متفرق كنند.


اما فشار مردم بيشتر شد كه شروع به تيراندازي مستقيم به سمت مردم كردند كه شعار مي كشم مي كشم آنكه برادرم كشت جمعيت بالا رفت نزديك به 1 ساعت در ميدان بهارستان و خيابان هاي اطراف ميدان ، صداي تيراندازي به گوش مي رسيد مردم هم با پرتاب آجر سعي مي كردند نيروهاي گارد را دور كنند.


هر زمان گروهي از مردم در اثر فشارهاي نيروهاي گارد به خيابان هاي اطراف مي گريختند توسط موتور سوارها تعقيب مي شدند و با باتوم به جانشان مي افتند و درگيري را به خيابان هاي اطراف ميدان بهارستان كشاندند.گفته مي شود تعدادی در اين درگيري كشته و حدود 30 نفر دستگير و بالاي 50 نفر مجروح شده باشند.
از ديروز نيروهاي بسيج و سپاه مستقر در سر تمام خيابان ها جلوي مردم به خصوص جوانان را مي گيرند و عكسها و فيلم هاي موجود در موبايل آنها را بررسي مي كنند .حتي جلو ماشين ها را هم مي گيرند و داخل ماشين ها را هم مي گردند.
3 تیر 1388 برابر با 24 ژون 2009

هیچ نظری موجود نیست: