۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه

از مبارزات مردم ایران برای کسب حقوق­شان و برقراری دمکراسی حمایت میکنیم


مردم مبارز ایران بدنبال تقلب نجومی آرای انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ توسط رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران برهبری و هدایت شخص خامنه­ای و سرکردگانش، دست به اعتراض مدنی زده اند. تقلب در انتخابات چنان آشکار و بی پروا انجام شد، که خشم میلیونها رای دهندگان را سبب شده است و آنها را به خیابان کشانیده است. تظاهرات مردم برای چندین روز پیاپی برای دستیابی حقوق دمکراتیک­شان ادامه دارد. میلیونها مبارز آزاده ایران بعنوان اعتراض فقط در شهر تهران با دادن شعارهای دمکراتیک از قبیل " رای من کجاست" مخالفت سریع و آشکار خود را نشان دادند و خواهان ابطال انتخابات شدند.
مردم بلوچ اینبار بخاطر سرکوبگریهای شدید سالهای گذشته، برای شرکت در انتخابات از خود رقبت و تمایل نشان ندادند. طبق آمار منتشره وزارت کشور از نتایج انتخابات نشان میدهد که بلوچستان پایین­ترین درصد مشارکت را دارد.
خامنه­ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالیکه میتوانست شرایط بحرانی منتج از انتخابات را سمت و سو دهد، همانند دیگر دیکتاتورها از درک شرایط ناتوان ماند و در روز جمعه گزینه جنگ با مردم ایران را برگزید. خامنه­ای ادعا کرد که تقلب به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی ممکن نیست و سعی کرد تا با بیان اینکه تفاوت آرا بین احمدی­نژاد و بقیه بیش از 10 میلیون رای هست، با فریب نتایج اعلان شده را درست و منصفانه جلوه دهد. خامنه­ای مردم بپاخاسته را مورد تهدید قرار داد و مجوز سرکوب شدید را در آن سخنرانی نماز جمعه صادر کرد. مردم بیدار و آگاه بپاخاسته ایران زیربار تهدیدات رژیم دیکتاتور نرفته و کماکان در حال برپایی تظاهرات در مناطق مختلف تهران و دیگر شهرهای بزرگ هستند. دانشجویان در بلوچستان نیز دست به اعتراض و تظاهرات زده­اند.
متاسفانه در طی چند روز گذشته بموازات ایستادگی مردم در برابر دیکتاتوری رژیم، میزان سرکوب­ها بسیار افزایش یافته و تا کنون بیش از صد نفر در این مبارزه توسط نیروهای بسیج و پاسداران کشته شده­اند.
بلوچستانءِ راجی زرمبش از مبارزات مردم ایران برای کسب حقوق­شان و برقراری دمکراسی حمایت بیدریغ مینماید. بلوچستانءِ راجی زرمبش نیز از مردم بلوچ میخواهد تا ضمن حمایت از مبارزات بر حق مردم در ایران، در روند جنبش دمکراسی-خواهی جاری مشارکت نمایند.
پیروز باد مبارزات بر حق مردم ایران

بلوچستانءِ راجی زرمبش
یکشنبه ٣۱ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹

هیچ نظری موجود نیست: