۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

اعزام 1700 زابلی چماقدار و اوباش به تهران


به گزارش آژانس خبری تفتان بر اساس اطلاعات موثق از زابل باند حسينعلی شهرياری ۱۷۰۰چماقدار و اوباش زابلی از شهر زابل به تهران اعزام کردهتا جلوی تظاهرات طرفداران موسوی و کروبی را در خيابانهابگيرند.
لازم به ذکر است که حسينعلی شهرياری يکی از کودتاچيان باند احمدی نژاد است او نماينده زابلی ها در مجلس است و زابلیها همیشه حامی ستمگران و ظالمان و دژخیمان بوده اند.

هیچ نظری موجود نیست: