۱۳۸۸ خرداد ۲۲, جمعه

دلپدردی


دلپدردی

گون هزار بَژن و اپسوز ءَ سهیگ بوتوں که واجه حاجی آزاد رینکی ( ریگی ) ، که بلوچ راج و رینکی ٹـَکّ ءِ چه زانتکار و سوهویں راجی جهدکاران ات ، ماں دران ڈیهی و دور چه برات و مردماں ، بیران بیتگ .

من اے کوهیں غمانی درگت ءَ ، آ واجه ءِ پشتپد و مردمانی غماں ، خاص کن آئی ءِ جنگولیں راجی جهدکاریں بَچ واجه عبدالمالک رینکی ءِ غماں همراه و شریدار اوں !

په آ واجه ءَ مدامی نیکیں نام و په آئی ءِ پشتپد و مردماں ، صبر و هاٹیگ ، صبر و اوپار ءِ امیت کناں !

گوں بَژنیگیں دل ءَ


کریم بلوچ _ تهل

هیچ نظری موجود نیست: