۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

اطلاعیه جنبش مقاومت ،انتخابات


به نام خدا

همانگونه که پیش بینی می شد رهبر دیکتاتور و مستبد نظام ولایت فقیه مزدورش احمدی نژاد را باری دیگر بر مردم ایران تحمیل نمود تا راه جنایت و کشتار و قتل و ترور را ادامه دهد.

انتخابات ریاست جمهوری و تقلب و دروغ ، فریب و مکر ،تخلف و شعبده بازی در برگزاری آن، نظر جنبش مقاومت را مبنی بر عدم شرکت در انتخابات ثابت نمود و نشان داد که رای مردم در این نظام دارای ارزش نیست و مبارزه از راههای مسالمت آمیز برای رسیدن به حقوق ممکن نیست و باید پاسخ جنایتکاران بیت ولایت فقیه با اسلحه داده شود و باید با زور جلوی زورگویان و جنایتکاران گرفته شود.

تحمیل یک مزدور جانی توسط دیکتاتور مستبد و سرکوب معترضان به سبکی بدتر از اسرائیلیان ثابت می کند که امکان تغییر از راههای مسالمت آمیز در ایران وجود ندارد و باید مردم ایران در فکر چاره ای دیگر باشند و آن توسل به اسلحه برای دفاع از خود و مردم در برابر متجاوزان بیت ولایت فقیه می باشد.

جوانان به فکر فراگیری مبارزه مسلحانه و رویاروئی با مزدوران و دژخیمان خامنه ای باشند و خود را برای نبردی بزرگ در برابر متجاوزان آماده نمایند و همه مردم ایران اعم از کرد و ترک و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن دست در دست هم داده و جوانان این خلقها با شجاعت و صلابت نبرد مسلحانه علیه رژیم خودخواه و پلید ولایت فقیه را آغاز نمایند و یقین بدانند که رژیم را قدرت ایستادگی در برابر مبارزات مردم نیست.

جنبش مقاومت ضمن اعلام گسترش مبارزات خود به سایر نقاط ایران از جوانان دیگر نقاط ایران می خواهد که فعالیتهای مسحلانه را آغاز نمایند و بدانند که اراده آنان مشکلات را از سر راه برمیدارد و مبارزه را برای آنان آسان می نماید.

جنبش مقاومت مردمی ایران

هیچ نظری موجود نیست: