۱۳۸۸ خرداد ۲۰, چهارشنبه

اطلاعیه جدید جنبش انفجار دو بمب در زاهدان

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)به اطلاع عموم مردم می رساند که مبارزان جنبش دیشب دو بمب صوتی در شهر زاهدان منفجر کردند.
این دو انفجار هشداری است به رژیم ایران که تمامی دستگیر شدگان اخیر را آزاد نموده و دست از جنایت و کشتار مردم بی گناه بردارد ورنه این برای مبارزان خیلی آسان بود که این بمب ها را در اماکن نظامی و در مناطق مزدوران زابلی منفجر کنند و دهها نفر از مزدوران رژیم را به هلاکت برسانند.
رژیم بداند که زاهدان در اختیار مبارزان است و مبارزان براحتی می توانند این شهر را برای مزدوران بیگانه نا امن کنند لذا برای رژیم و مزدوران زابلی بهتر است که این شهر وسایر شهرهای بلوچستان را ترک کنند و یا آماده مرگ باشند.
جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

۴ نظر:

ناشناس گفت...

نيروهاي انتظامي در خاش يک نفر را به ضرب گلوله به قتل رساندند


خبرگزاری ایسنا اهلسنت
انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان: نيروهاي انتظامي در خاش يک نفر را عليرغم اجراي دستور توقف به ضرب گلوله به قتل رساندند

بنا به گزارشي از "س.س گزارشگر راديو بلوچي اف ام" از زاهدان نیروهای انتظامی دیروز دوشنبه 18 خرداد 1388 یک نفر بلوچ بنام " حاجی حضور بخش شهنوازی " را در منطقه خاش درمحلی بنام " جوری " به ضرب گلوله بقتل رساندند.

شاهدان عنوان می نمایند, وی بعد از اخطار ايست نیروهای انتظامی , بدلیل اینکه هیچ مشکل قانونی نداشته توقف ميکند عليرغم توقف , مامورين او را از ناحيه سر گلوله باران کرده و در جا کشته ميشود. براي خانواده و نزديکان و افراد محل دليل قتل وي مبهم ميباشد

گفتني است طي بيست روز اخير[1-2] در بلوچستان شش تن اعدام و هيجده تن ديگر تحت عناوين مختلف توسط نيروهاي انتظامي بقتل رسيده اندانجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان

ناشناس گفت...

نيروهاي انتظامي در خاش يک نفر را به ضرب گلوله به قتل رساندند


خبرگزاری ایسنا اهلسنت
انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان: نيروهاي انتظامي در خاش يک نفر را عليرغم اجراي دستور توقف به ضرب گلوله به قتل رساندند

بنا به گزارشي از "س.س گزارشگر راديو بلوچي اف ام" از زاهدان نیروهای انتظامی دیروز دوشنبه 18 خرداد 1388 یک نفر بلوچ بنام " حاجی حضور بخش شهنوازی " را در منطقه خاش درمحلی بنام " جوری " به ضرب گلوله بقتل رساندند.

شاهدان عنوان می نمایند, وی بعد از اخطار ايست نیروهای انتظامی , بدلیل اینکه هیچ مشکل قانونی نداشته توقف ميکند عليرغم توقف , مامورين او را از ناحيه سر گلوله باران کرده و در جا کشته ميشود. براي خانواده و نزديکان و افراد محل دليل قتل وي مبهم ميباشد

گفتني است طي بيست روز اخير[1-2] در بلوچستان شش تن اعدام و هيجده تن ديگر تحت عناوين مختلف توسط نيروهاي انتظامي بقتل رسيده اندانجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان
منبع: www.issna.orq.ir

ناشناس گفت...

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز
خبرگزاری بلوچ نیوز که جدیدترین رخدادهای سرزمین بلوچستان و اخبار عملیاتهای مبارزین را به استحضار ملت مظلوم بلوچ میرساند ، رژیم طاقت دیدن چنین خبرگزاری که ظلم و ستمی که بر علیه ملت بلوچ میکنن فاش میکند نداشتنه و جلادانه این خبرگزاری مردمی را توسط مزدورانش فیلتر کرد.
رژیم میخواهد با این اقدام خود جوانان ملت بلوچ را از اطلاع رسانی دور بدارد و با دسیسه های خود مردم بلوچستان را از ادامه مبارزه باز دارد ، اما دشمنان بلوچ و اهلسنت بدانند که با چنین ترفندهای زبونی هرگز ما را به عقب نخواهند برد بلکه این گونه برخوردها نشان می دهد که عملکرد ما در اطلاع رسانی موفق بوده است و رژیم با تمام امکاناتش در برابر ما جوانان بلوچستان که هیچ وسیله به جز انترنت نداریم شکست خورده است و دروغپراکنیهای رژیم با رسوائی مواجه شده است لذا عزممان برای مبارزه و ادامه راه چند برابر شده است.
آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز:
www.baluchna.blogspot.com
از کلیه دوستان ویب دار و همچنین از جوانان سرزمین بلوچستان تقاضا داریم که در پخش کردن آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز ما را یاری دهند.
با سپاس: مدیریت خبرگزاری بلوچ نیوز

ناشناس گفت...

خداوندشماراپیروڑکندماباشماییم