۱۳۸۸ خرداد ۱۸, دوشنبه

رييس ستاد انتخابات دربلوچستان اشغالی: شرکت در انتخابات مهر تائيدي بر سياست هاي نظام در ابعاد داخلي و خارجي است


به گزارش آژانس خبری تفتان رييس ستاد انتخابات استان و معاون سیاسی و اجتماعی استاندار بلوچستانحسن محمد زاده فراهاني در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت :مردم با حضور پرشور خود را در انتخابات ، عملا مهر تائيدي بر سياست هاي نظام در ابعاد مختلف داخلي و خارجي مي زنند.

آری واقعا !شرکت در انتخابات مهر تائید بر سیاست های نظام در سنی ستیزی است

شرکت در انتخابات مهر تائی بر جنایات در حق اهلسنت است

شرکت در انتخابات مهر تائید بر مصوبه مجلس در مورد شهادت فاطمة الزهرا توسط فاروق اعظم است.

شرکت در انتخابات مهر تائید بر تخریب مدرسه دینی اهلسنت توسط نظام است

شرکت در انتخابات مهر تائید بر انداختن قران کریم در چاه فاضلاب است.

شرکت در انتخابات مهر تائید بر اهانت به اصحاب پیامبر است.

شرکت در انتخابات مهر تائید بر تمامی سیاستهای نظام است و این امری است که کارگزاران نظام می گویند.

پس اهلسنت چگونه در این انتخابات شرکت می کنند

هیچ نظری موجود نیست: