۱۳۸۸ خرداد ۲۲, جمعه

بازداشت خواهر بلوچ زری نارویی چه عواقبی را برای رژیم و مزدورانش در بر خواهد داشت

رژیم و مزدورانش بدانند که با بازداشت کردن خواهرمان زری نارویی آتش زیر خاکستر بلوچستان را باری دیگر چنان شعله ور ساختند که این آتش حتی فراتر از مرزهای بلوچستان و سایر استانهای هم جوار و پایتخت رژیم را در بر خواهد گرفت
ما جوانان بلوچستان به رژیم اعلان میکنیم که همه ی ملاحظات را نادیده میگیریم و مثل خودتان حتی بدتر عکس العمل نشان خواهیم داد و همه ی شماها و زنان و فرزندانتان را نیز خواهیم کشت چرا که این جنایتی که رژیم مرتکب شده است خط قرمز غیورمردان بلوچستان است و برای دفاع از ناموس و شرف بلوچستان از هیچ قدرتی ابایی نداریم و آماده هستیم تا با افتخار برای شرف و ناموس مان و خواهر زری نارویی بمیریم
و به خواهرمان زری نارویی و خانواده ی محترم شان نیز می گوییم که به اندازه ی تار تار موهای سرشان از رژیم و مزدورانش با قدرت و شدت تمام انتقام میگیریم .
و به همه ی علما و ریش سفیدان اعلان میکنیم که چرا در مقابل این جنایت وحشیانه ی رژیم سکوت اختیار کرده اید چرا وقتی که مزدوران جنایتکار رژیم کشته میشوند شما علمای و ریش سفیدان فورا موضع گیری میکنید و به مراسم عزا و پرسه داریشان شریک میشوید .
خواهر معصوم و بیگناهمان زری نارویی هم مثل خواهر و دختر شماست آیا وجدان شما قبول میکند که این خواهر با ایمان در بند جنایتکاران فاشیست باشد و شما مهر سکوت بر لبهایتان زده اید اگر غیرت و جراتی در وجودتان هست پس این سکوت خودتان را بشکنید و از حیثیت و ناموس بلوچستان دفاع کنید چرا که تمام تریبون های متعلق به بلوچ ها در اختیار شماست و این برگردن شماست که از حقوق شهروندان بلوچستان دفاع بکنید.
و بدانید یک روز مثل شیر زندگی کردن بهتر از صد سال زندگی کردن مثل روباه است.
نارویی از زاهدان

هیچ نظری موجود نیست: