۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه

سیاح معاون استانداری به شکست نظام در برابر مبارزان جنبش جندالله اعتراف کرد


به گزارش آژانس خبری تفتان سیاح معاون امنیتی استاندار منصوب از سوی اشغالگران بر بلوچستان در گفتگو با ایسنا به شکست نظام در برابر جنبش جندالله اعتراف کرد و گفت امکان جلوگیری عملیاتهای جندالله وجود ندارد و ممکن نیست از این عملیاتهای جلوگیری کرد.
سیاح که با تناقض گوئی و دروغ پردازی نظام در مورد اعدام سه جوان به اتهام دست داشتن در عملیات استشهادی مواجه شده است می خواهد به صورتی از این مسئله در رود.
نظام یک روز پس از عملیات سه جوان را به اتهام دست داشتن در عملیات اعدام کرد در حالی که این جوانان قبلا دستگیر شده بودند و اینجا انگشت به سوی ناتوانی سربازان امام زمان بلند شد و همه می گوینداگر افرادی در این موضوع قبلا دستگیر شده بودند چگونه وزارت اطلاعات و سپاه نتوانستند از وقوع عملیات جلوگیری نمایند و سیاح معاون استاندار هم با همین مشکل مواجه شده است و در پاسخ می خواهد ضعف و ناتوانی نظام را بپوشاند و می گوید :هیچ کس اطلاعی در این باره نداشت.
باز سوال به جای خود باقی است که چگونه سه تن که شما معتقد هستید در این عملیات نقش داشته اند قبلا دستگیر شده اند ولی شما اطلاع نداشته اید.
این نشانه دروغگوئی و نفاق پیروان امام زمان دروغین هست و از آنجائیکه دروغگو را حافظه نباشد نمی دانند چه کار کنند و فکر کرده اند که مردم فهم و شعور ندارند و نمی توانند دروغهای روزانه این مکاران فاسد را دریابند اما سیاح ها بدانند که امروز مردم بیدار و هوشیار هستند و شما با این دروغها نمی توانید مردم را بفریبید.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

Baloch Community is a non-profit association working to disseminate information about baloch people and Balochestan and reveal the Iranian and Pakistan's rulers terror and oppression against balochs. Balochestan occupied by the countries Iran, Pakistan and Afghanistan.

Mehrabaani kaneit, Baloch Community - Sweden vati site towkaa link kaneit.

M. Baloch

Baloch Community - Sweden

Baloch_community@yahoo.com
Baloch.community.SE@gmail.com

Webblog: http://baloch-community-sweden.blogspot.com/