۱۳۸۸ خرداد ۱۸, دوشنبه

اطلاعیه جنبش در مورد اعترافات تلوزیونی شهید عبدالحمید ریگی


تصویری از شهید عبدالحمید ریگی که نشان می دهد که شهید از نظر جسمی چقدر ضعیف شدند

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران جندالله اعترافات شهید عبدالحمید ریگی در تلوزیون حکومتی پرس تی وی را اظهاراتی دیکته شده توسط وزارت اطلاعات می داند که تحت فشار روانی به ایشان القاء و توسط شهید اظهار شده اند.
رژیم ولایت فقیه همیشه زندانیان را با تحت فشار قرار دادن مجبور به اظهارات خلاف واقع می کند تا بدین طریق بتواند مردم را بفریبد و ماشین سرکوب و جنایت خود را همچنان فعال نگه دارد.
در گذشته مولانا نظرمحمد دیدگاه از علمای اهلسنت که در مجلس به دفاع از اهلسنت پرداخته بود و جنایات رژیم را افشا کرده بود تحت شکنجه وادار به اعترافاتی از قبیل ارتباط با بیگانگان شد و به زندان انداخته شد.
یکی از شگردهای وزارت اطلاعات این است که بازداشت شدگان را می گویند که اگر شما این حرفها را بزنید در حکم شما تحفیف داده می شود و از اعدام نجات می کنید تا هم تبلیغات خود را بکند و هم اعدام بازداشت شدگان را موجه و مدلل جلوه دهد چنانچه شهید مولوی عبدالقدوس و شهید مولوی یوسف و شهید یعقوب مهرنهاد به همین طریق اعتراف به ناکرده ها کردند و اعدام شدند.
و اظهارات متناقض شهید عبدالحمید ریگی دلیل این می باشد که وی تحت فشار روانی این سخنان را بر زبان آورده است.
چنانچه در یک مورد می گوید ارتباط جنبش با بیگانگان سبب شد بین ما اختلاف ایجاد گردد و در جائی دیگر می گوید تماس و رابطه من با بیگانگان یکی از اسباب اختلاف و موجب ناراحتی رهبر جنبش شد.
در موردی دیگر می گوید جنبش افراد عادی را به گروگان می گرفت و باز در جائی دیگر می گوید فرماندهان جنبش به خاطر اینکه من یک فرد عادی را گروگان گرفته بودم از من ناراحت شدند.
در موردی دیگر می گوید نظر جنبش این بود که تصویر در خانه حرام است و مانع ورود فرشتگان است و همانجا می گوید برای دیدن اخبار تلوزیون داشتند در حالی که اخبار هم بدون تصویر نیستند و این اظهارات در حالی به شهید دیکته شده است که شاخه فرهنگی جنبش بخشی به نام رصد رسانه دارد که اعضای آن 24 ساعت تمامی شبکه های تلوزیونی را مورد رصد و بررسی قرار می دهند و بخشهای مهم را محفوظ و به کمیته مرکزی ارسال می کنند.
همچنین رهبری جنبش بارها با شبکه های تلوزیونی مصاحبه داشتند و جنبش از مردم خواسته است که مصاحبه ها را ببینند اما مزدوران رژیم به خاطر اینکه چهره ای تند و خشن از جنبش ارائه دهد به شهید دیکته کردند که بگوید آنها مخالف تلوزیون هستند اما واقعیت این اظهارات را تکذیب می کند.
در موردی دیگر شهید می گوید: با القاعده ارتباط داشتند و باز می گوید با امریکائیها ارتباط داشتند در حالیکه ممکن نیست با این دو که در حال جنگ با یکدیگر هستند همزمان ارتباط داشت.
شهید در جائی می گوید عملیات دارزین توسط شه بخش انجام گرفت و باز از شرکت خود در این عملیات می گوید در حالی که آن عملیات هیچ ارتباطی با جنبش نداشت و حتی جنبش طی اطلاعیه ای آن را محکوم کرد.
شهید در اعترافات دیکته شده می گوید جنبش در انترنت وی را کافر معرفی کرده است در حالی که چنین چیزی رخ نداده است و پس از اینکه شهید مرتکب اشتباهی شده بود و یک فرد عادی را به گروگان گرفته بود که این امر موجب خدشه دار شدن چهره جنبش می شد جنبش با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که در گروگان گرفتن آن فرد نقشی نداشته است و به خاطر همین عمل عبدالحمید ریگی را از جنبش اخراج کردند و نسبت به ارتباط وی با افراد نادرست هشدار دادند که همان افراد موجب دستگیری شهید شدند و به شهید القاء شده بود که چیزهائی دیگر در این باره بگوید که در تناقض با یکدیگر هستند.
این تناقضات بیانی ثابت می کند شهید تحت فشار روحی بدان پرداخته است و سخنان خود وی نیستند بلکه سخنان وزارت اطلاعات هستند که به شهید دیکته شده اند.
جالب است که همه این اعترافات در تبلیغات رژیم علیه جنبش قبلا استفاده شده است و رژیم از سوئی تلاش داشته است جنبش را یک گروه متحجر و متعصب و افراطی و وابسته به طالبان و القاعده معرفی نماید و از سوئی مرتبط با بیگانگان وغرب معرفی نماید اما در این اعترافات که از شبکه انگلیسی زبان رژیم پخش شده است بیشتر تکیه بر افراطی معرفی کردن جنبش می باشد.
این در حالی است که در اعترافات علمای شهید که از شبکه محلی پخش شده بودند سعی شده بود جنبش را مرتبط با بیگانگان و غرب و آمریکا معرفی نمایند که این نشان می دهد که رژیم فقط با دروغ و کذب در پی تخریب مخالفان در داخل و خارج می باشد که برای داخل یک نوع تبلیغی و برای خارج نوعی دیگر تبلیغ می نماید.
اما جهانیان می دانند که رژیم ولایت فقیه برای مخدوش کردن چهره مخالفان به هر عمل زشت وغیر انسانی متوسل می شود و با دروغ و کذب در پی بدنام کردن مخالفان خود می باشد.
رژیمی که رئیس دولتش(احمدی نژاد) به اعتراف نخست وزیر پیشین و کاندید ریاست جمهوری کنونی (موسوی )دروغ می گوید چه انتظاری جز دروغ و کذب و دجل و فریب می توان از آن داشت.
جنبش اعلام می کند که اظهارات دیکته شده به شهید عبدالحمید ریگی بی اساس و دروغ می باشند و در راستای تخریب چهره جنبش به شهید دیکته شدند و جنبش مقاومت یک جنبش آزادی خواه است که برای رهائی ملت بلوچ و جامعه اهلسنت مبارزه می کند و هیچ ارتباطی با گروهها و سازمانهای موجود در منطقه نداشته و ندارد و همچنین جنبش با تکیه بر مردم و مستقل مبارزه می کند و هر گونه ارتباط و تماس با بیگانگان را به شدت تکذیب می نماید.
جنبش متذکر می شود که طبق اطلاعات موثق شهید عبدالحمید ریگی مدت پنج ماه در سلول انفرادی و تحت بدترین شکنجه ها بوده است و پس از آن به مدت سه ماه به زاهدان منتقل شده بود و به مزدوران زابلی تحویل داده شد که مدت چهار ماه درندگان وحشی به بدترین روشها وی را مورد شکنجه قرار دادند و پس از آن باز به تهران منتقل شد و چند ماه در تهران و باز هم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و در سلول انفرادی بود تا اینکه روز جمعه به زاهدان منتقل و روز شنبه اعدام شد.
رژیم با پخش اعترافات شهید از سوئی می خواهد از خشم مردم و جوانان با اعدام شهید عبدالحمید بکاهد اما زهی خیال باطل و جنبش این جنایت رژیم را هرگز فراموش نمی کند و همانگونه که انتقام دیگر جنایات رژیم گرفته می شود انتقام این جنایت هم با شدت گرفته خواهد شد و مسئولان این جنایت به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید.
جنبش مقاومت شهادت عبدالحمید ریگی که در راه دفاع از عزت و مردم و برای آزادی قیام کرده بود را افتخاری برای مردم بلوچستان می داند و شهادت وی را محضر رهبر جنبش و خانواده شهید پرور وی خصوصا خدمت پدر و مادر شهید و همه مبارزان و ملت بلوچ تبریک و تسلیت می گوید، تبریک به خاطر اینکه هنوز جوانانی مانند وی در این ملت هستند که به خاطر آرمانشان اعدام می شوند و تسلیت از آن جهت که ملت ما از وجود غیور مردی چون عبدالحمید محروم گشت و از درگاه ایزد منان می خواهیم که از خطاهای وی درگذر کرده و در بهشت برین وی را جا دهد.
همچنین جنبش مقاومت به رژیم متذکر می شود که با اعدام کردن جوانان و گرفتن اعترافات دیکته ای نمی تواند راه مبارزه را مسدود نماید و مردم قطعا با روشهای شیطانی شما آشنا هستند و چنین ترفندهائی نمی تواند در عزم مردم خللی ایجاد نماید بلکه مردم و جوانان را بیشتر با مکر و فریب شما آشنا کرده و زوال و نابودی نظام پلید شما را نزدیک تر خواهد کرد.


جنبش مقاومت مردمی ایران

۳ نظر:

ناشناس گفت...

واجه تفتان جان
جھت تماس با وبلاگ شما چکار بايد کرد؟
لطفأ آدرس اى ميل وبلاگتان را ھميشه در سر در اطاقتان !! ياصفحه بالاى وبلاگتان بزنيد که بشود با شما تماس گرفت.
باھوٹ مکرانى

ناشناس گفت...

سلام ودرود بر روح پاک شهیدان
لعنت ونفرین بر حکومت اخوندی ملتی که رهبر اوباشی بنام علی شیره ای داشته باشه روز خوشی نخواهد دید امشب با صدای انفجارهای پی درپی در زاهدان لرزه براندام زابلی های ولدزنا افتاد دست شما مجاهدین جان برکف بلوچ درد نکنه وتقاضا میکنم بخاطر انتقام شهیدعبدالحمیدریگی جواب دندان شکنی به مزدوران بدهید تا دیگه از این غلطها نکنند
در پناه حق

ناشناس گفت...

بنام پروردگار عدل وانصاف.
سلام ودرود برامیرعبدالمالک بلوچ شیرمردازاده وحق طلب بلوچستان.
اطلاعاتی های کافر بدانندو اگاه باشند که ما دروغ های سراسرکذب احمقانشونو باور نمیکنیم و امیر عبدالمالک بلوچ رو دوست داریم وبه داشتن همچین رهبری افتخار میکنیم اشتباه شهیدعبدالحمیدفقط گروگان گرفتن یک ادم شخصی بود وبه همه ثابت شد که امیر هیچ نقشی دراین رابطه نداشتند وشدیدا با برادرشون برخورد کردندودر راه اسلام وجهاد فی سبیل الله و گفتن حق برای ایشان فرقی نداره که طرف مقابلش برادرش باشه یا هرکس دیگه ای. برای اثبات گفته های خودم عملیات شهادت طلبانه شهید عبدالغفور ریگی رو یاد اوری میکنم که خودش یک جواب دندان شکنه به تمام اتهامات ابلحانه شما مزدوران کافروجیره خواران علی شیره ای
درود برجندالله