۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

ارائه آمار دروغ از شرکت مردم بلوچستان در انتخابات


به گزارش آژانس خبری تفتان در حالی که مردم بلوچستان کمترین شرکت در انتخابات مشروعیت نظام را رد کردند اما دروغ پردازان نظام با اظهارات دروغین می گویند مردم شرکت بالائی داشتند.

در مرکز بلوچستان بسیاری از مراکز رای به طور کامل خالی بودند و حتی بسیاری از صندوقها بدون رای برده شد و حتما بعدا از رای های دروغین پر کردند.

مردم بلوچستان شاهد دروغ پردازی هستند البته مردم به این دروغهای نظام عادت کرده اند و همه می دانند که مردم بلوچستان مشروعیت نظام را رد کردند.

هیچ نظری موجود نیست: