۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

صدای شلیک گلوله در میدان فاطمی


آخرین خبر:صدای شلیک گلوله در میدان فاطمی

مردم به اصلاح طلبان: چرا کاری نمی کنید؟

بنا بر آخرین خبرهای دریافتی در میدان فاطمی صدای شلیک تیر شنیده می شود. هنوز معلوم نیست که این تیرها هوایی شلیک می شود یا به سوی مردم تظاهر کننده. همچنین به گزارش شاهدان عینی از خیابان فاطمی تهران مردم در این خیابان و همه خیابانهای اطراف آن به شدت مورد ضرب و شتم یگان ویژه ضدشورش قرار دارند.

مردم بی پناه برای نجات خود به کوچه های اطراف پناه می برند و درهای خانه مردم را می کوبند که در را برای ما باز کنید. پلیس های ویژه مردم را در کوچه ها نیز دنبال می کنند و حتی وقتی در حال عبور به خانه های مردم هم هستند پلیس آخرین ضربه های خود را با باتوم بر آن ها وارد می کند و بعد اقدام به تخریب آیفون و حتی در و پنجره و اتومبیل های پارک شده خانه هایی می کنند که به مردم پناه می دهند، بسیاری از این مردم به ستادهای اصلاح طلب ها در تهران مراجعه می کنند که با درهای بسته روبرو می شوند .

مردم فریاد می زنند: "مردم را در خیابان ها دارند می زنند و می کشند، شما چرا کاری نمی کنید؟ برنامه شما چیست؟ مردم گوشت قربانی شده اند چرا هیچ کدام از اصلاح طلب های معروف به میان ما نمی آید؟" کسی از اعضای این ستادها جواب مردم را نمی دهند. گفته می شود برخی از آن ها به خانه های خود را رفته اند.

هیچ نظری موجود نیست: