۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

نيروهای ضد شورش در كوی دانشگاه تهران

خبرگزاري انتخاب به نقل از يك منبع نزديك به ميرحسين موسوي گزارش داد كه مير حسين موسوي، مهدي كروبي و غلامحسين كرباسچي در حبس خانگي به سر مي برند.

اين گزارش مي افزايد همچنين احمد زيدابادي، محسن ميردامادي، زهرا مجردي، سعيد شريعتي، زهره آقاجري، تاج زاده، عبدالله رمضا زاده، محمد رضا خاتمي، زهرا اشراقي و بهزاد نبوي، رضا عليجاني، هدي صابر و 30 تن از خبرنگاران روزنامه اعتماد ملي توسط نيروهاي امنيتي-انتظامي بازداشت شده اند.

خبرنگار انتخاب، از كوي دانشگاه تهران اضافه مي كند كه نيروهاي ضد شورش در كوي دانشگاه تهران مستقر شده اند.

خوابگاه ارم نيز توسط نيروهاي ضد شورش محاصره شده است.

خبرنگار انتخاب در شهر تهران گزارش مي دهد كه هنوز مردم در خيابان ها حضور دارند.

هیچ نظری موجود نیست: