۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

"موسوی بیش از 21 میلیون رای به دست آورد"


منابعی در وزارت کشور ایران از پیروزی موسوى و دستکاری در آرا می گویند

تهران- العربيه.نت
بر اساس گزارشی که از منابع وزارت كشور ايران به بیرون درز کرده است، مير حسين موسوى، نامزد اصلاح طلب اين كشور، طى انتخابات اخير رياست جمهورى، از مجموع 37 ميليون راى، حدود 21 ميليون راى را به خود اختصاص داده است. ولى در پايان اين انتخابات رسما پیروزی احمدى نژاد، اعلام شده است .گفتنى است که ايران به ناظران خارجى اجازه ى نظارت بر سير انتخابات را نمی دهد، تنها وزارت كشور كه وزير آن از حاميان احمدى نژاد محسوب مى شود، تنظیم انتخابات را بر عهده داشته است.

منابع اصلاح طلب به نقل از برخى از كارمندان ستاد شمارش آرا در وزارت كشور مى گويند، برنده ى حقيقى در اين انتخابات اخير، موسوى نخست وزير پيشين ايران، مى باشد.به گفته منبع مزبور، آمار نتايج انتخابات اخير را كه از سوى وزارت كشور اعلام شده، در واقع "ساختگى وجعلى است و از پیش تهیه شده است".

این منبع افزود، هنگامى كه كميسيون انتخابات شمارش آرا آغاز کرد، تنها چند صندوق حامل 500 هزار راى از آراى مردم تا شامگاه جمعه 12/6/2009 به وزارت کشور ایران رسیده بود.

بر اين اساس، نتايجى را كه كامران دانشجو، (سخنگوى وزارت كشور) اعلام داشت با نتايج شمارش آراء در آن زمان هيچ ربطى نداشت.اين منبع دولتى، وزارت كشور را به جعل و دستکاری نتايج انتخابات با استفاده از نرم افزار رایانه ای متهم كرد، وآفزود آنها با استفاده از نرم افزار توانستند آراى مردم را طورى توزيع آرا طبیعی جلوه کند.وى در ادامه گفت، وزارت كشور برگه های انتخاباتى را جعل نكرده است، وتنها نتايج را دستکاری کرده است. به گفته اين منبع، اصل آراى مردم در صندوقها محفوظ است ودر اختيار كميسيون شوراى نگهبان قرار دارد، وكسى به آن دست نزده است.

در اين گزارش که بخش عربی العربیه.نت آن را منتشر کرد آمده است، شمارش واقعى آرا نشان مى دهد كه مير حسين موسوى با كسب 21 ميليون راى، 57 در صد آرا را به دست آورده است، در حالى كه رئيس جمهور احمدى نژاد 10 ميليون راى يعنى 28 در صد از مجموع آرا را به دست آورده است.
اين گزارش تاكيد كرد كه محسن رضايى حدود 3 ميليون راى، وكروبى 2 ميليون راى را كسب كرده است.بر اساس اين گزارش تعداد شركت كنندگان در راى گيرى اخير به 37 ميليون نفر رسيد، وحدود 600 هزار راى باطله می باشد.
به گفته ى منبع مذكور، برخى از كارمندان وزارت كشور ایران ضمن تماس تلفنى با سران اصلاح طلب به آنها ابلاغ كردند كه نتايج اوليه نشان مى دهد كه پيروزى موسوى قطعى است. اين امر موجب شد، آقاى خاتمى پيش از اعلام رسمى نتايج انتخابات، پيروزى موسوى را به وی تبريك بگويد

هیچ نظری موجود نیست: