۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

بازداشت مهدی خزعلی پسر آیت الله خزعلیایمیل دریافتی
از خیابان جمالزاده به خیابان نصرت امده بودیم که دیدم جمعیتی از دور نزدیک میشود در حالیکه صدای صلوات مردم هم به گوش میرسد.پسر ایت الله خزعلی تسبیح به دست جلوی تعدادی حرکت میکرد. مردم با این فکر که اگر ایشان جلو باشد به آنها حمله نمیشود پشت سر ایشون به راه افتادند.
در کمتر از چند دقیقه جمعیتی چند صد نفری پشت ایشون حاضر شده بودند ولی با شلیک گاز اشک آور مردم متفرق شده و در این گیرو دار دیدم که از طرف گارد ویژه ضربه ای به کمر آقای خزعلی وارد شد و به زمین افتاده و سپس دستگیر شد.متاسفانه به علت شلیک گاز اشک آور نتوانستم برگردم ببینم چه بلایی سر ایشون اومد.
iranbbb

هیچ نظری موجود نیست: