۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

زهرا رهنورد :امروز شنبه-با حضور موسوی-کروبی-خاتمی ساعت 4 میدان انقلاب


فیس بوک زهرا رهنورد:آیا آن سخن میر حسین یادمان هست؟... امروز ساعت 4، انقلاب ... چشم جهان بر ماست. فیس بوک میرحسین: راه پیمائی سرنوشت ساز سبز ها روز شنبه ساعت ۴، با حضور موسوی، خاتمی و کروبی در میدان انقلاب تهران

هیچ نظری موجود نیست: