۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

گئشترئن حال

تپتان نیوز :تهران : حکومت ءِ خلاف ءَ هزاران پادآتگگين مردمان چه شهر ءِ هر نيمگ ءَ ديم په وليصرءَ روگ انت. ايران ءِ حکومتی انصارحزب الله ءُ سلهبند ين بسيجی ءُ جاهلين کٹرين شيعه وت ءَ را تيار کتگ تان وتی رستری کينگان، بيگناهين انسانانی سرا درشان بکننت. چوش که حال رسگنت مروچی چه زيکين روچ ءَ
سهرترين روچے انت.


شنگ بوتگين حالے ءِ رد ا چه فعالان حقوق بشر( انسانی حکانی جهدکاران) ۱۰۰۰ نپر مان تهران ءِ مزنين نادراه جاه ( بيمارستان خمينی ) چه کار ءَ دست کشِت . آوتی نارزايی ءَ چه تهران زانتجاهانی دانشجويان ءِ کشگ ءُ ٹپی بيگ ءَ اے وڑ ءَ درشان کرت.
مان تبريزءَ دانشجويان گون هزاران مردم مروچی هم حکومت ءِ خلاف ءَ تطاهرات کنگ انت. تبريز ءِ زانتجاه مروچی بندگ بوت

هیچ نظری موجود نیست: