۱۳۸۸ خرداد ۲۸, پنجشنبه

نوکترئن حال شه ایرانا

يزد : فعالان حقوق بشر ( انسانی حقانی جهد کنوکان ) مان ايران اعلام کرت که
مان يزد ءَ ۳ نپر چه تظاهرکنوکان تير وارتگ ءُ چه ايشان يکے ساه داتگ. حکومتی سلهبندين بسيجيءُ پاسدار
مان يزد ءِ « صفاییه یزد، حوالی فلکه اطلسی و میدان نعل اسبی» ءَ مردمانی سرا تيرگواری کتگ.............
گئشتر یه باروا بوانئت تپتان نیوزی تها:

http://taptanna.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست: