۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

خامنه ای امروز گور خود و نظام را کنداینک زمان آن فرا رسیده که ملت تحت ستم به خواسته حقاق حق رای بسنده ننموده و خواهان برکناری این نطام باشند. نظامی که به راحتی خون این ملت را بر زمین میریزد, به راحتی به جوخه های اعدام و تیر میسپارد, نظامی که سالهای سال خون ملت را در شیشه کرده دیگر به آخر خط رسیده است.
اظهارات تشعشع آمیز رهبر انتخاب (نه انقلاب) در نماز جمعه امروز تهران، تکلیف ملت را با رژیم ضد مردمی آخوندی مشحص کرد. بسیاری از مردم و معترضین منتظر حضور با شکوه رهبر! و اظهارات دشمن شکن وی بودند که بلاخره امروز فرا رسید و با بیان اینکه:من به رئیس جمهور بیشتر اعتقاد دارم...ارازل و اوباش خواندن معترضین به حکومت...من از رفسنجانی چیزی ندیدم!!...

دست از اعتراض برندارید من هفته دیگه بر میگردم و محکم برخورد میکنم ( تهدید از نوع حکم حکومتی) ...همه این اغتشاشها بر عهده رهبران معترضین است ...

«از شلوغی استفاده کنند بسیج و نیروی انتظامی را ترور کنند. بروند در کوی دانشگاه و جوان‌ها و دانشجوها را آن هم دانشجویان مؤمن و حرب‌اللهی نه آن شلوغ‌کن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند و شعار رهبری هم بدهند.

دل آدم خون می‌شود.» ( اونهایی که شهید شدند و کتک خوردند همه بسیجیها بودن !! )خامنه ای با اشاره به قانون!! قانونمدار شد و اظهار داشتند که با مخالفین قانونی رفتار می کنیم! و چندین و چند تهدید دیگر که همه از تلویزیون " ملی" ایران!! پخش شد و رهبر تلویزیون جناب ضرغامی هم زحمت کشیدند تا جایی که توانستند این تهدید ها را در بخشهای خبری و غیر خبری و زیرنویسی و تله تکستی به محضر عموم رساندند.

----------------------------------------------------------------------

با این تفاصیل و پس از گذشت 7 روز از انتخابات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم برای احقاق حق از دست رفته برای حقانیت آرای خود, برخورد نفر اول نطام با جمعیت معترض, نشان از دیکتاتوری و سرکوب بیشتر توسط ارگانهای مخفی حکومت را میدهد.

آنچه که در این بین به وضوح لمس میشود سرکوب مردم توسط یگاهای ویژه ای است که حتی تحت امر دولت نیز نیستند. لباس شخصیها, سربازان امام زمان, سپاهیان و گارد ویژه رهبری و حتی بنا به گفته هایی سپاهی از حزب الله لبنان، اینها همه موتور سرکوب رژیم را به جلو میبرند تا منافعشان را تامین کنند.

همانطور که در این چند روز مشاهده شد, این حکومت از کشتن ملت ابایی ندارد و به راحتی دستور تیر را میدهد. اینک زمان آن فرا رسیده که ملت تحت ستم به خواسته حقاق حق رای بسنده ننموده و خواهان برکناری این نطام باشند. نظامی که به راحتی خون این ملت را بر زمین میریزد, به راحتی به جوخه های اعدام و تیر میسپارد, نظامی که سالهای سال خون ملت را در شیشه کرده دیگر به آخر خط رسیده است. امروز خامنه ای با پشتوانه تانک سرکوب و تیر و تفنگ ، گنده گویی کرد و تهدید کرد. امروز خامنه ای علنا در مقابل ملت ایستاد. علنا دست رد به تمام خواسته های مردمی که یک هفته برای "رای" اعتراض کردند ، زد. دیگر زمان آن رسیده که مردم از رای برای سرنگونی رژیم حرف بزنند, از رفراندم برای آزادی ، از تغییر برای آزادی
پاینده باد جنبش آزادی خواه ملت ایران
رحمت ابراهیمی

هیچ نظری موجود نیست: