۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

تپتان شما نا شه نوکترئن حالان باخبر کنت


تپتان نیوز:فرانس ءِ حالرسان چه تهران ءَ حال دات که حسینعلی منتظری چه ايران ءِ پاد آتکگين مردمان لوٹت که وتی تظاهرات ءُ جهدان مه اوشتاريننت. په وتی حکانی گرگ ءَ هوری ءَ تان آزاتی ءِ منزل ديما برونت .فعالان حقوق بشر( انسانی حکانی جهدکاران) مان ايران ءَ مان بيانے ءَ گوستگين روچ ءِ ٹپيگ ءُ کشتگينان ۵۸نپراعلام کرت.

گئشتر یه باروا بوانئت تپتان نیوزی تها:

هیچ نظری موجود نیست: