۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

شیراز و جوانان خشمگینش


شیراز شب داغ و خونینی را سپری کرد. در چند خیابان شهر جوانان با کمک تیرآهن و بشکه سنگر بندی کرده بودند تا موتور سواران بسیجی نتوانند عبور کنند. سینما سعدی به آتش کشیده شده است و زد و خورد خیابانی میان جوانان و بسیجی ها شمار زیادی زخمی بر جای گذاشته است وخبر های تأئید نشده از یک تا چهار کشته حکایت دارد. درخیابان ها گروه های پراکندۀ مردم در حال تبادل اخباردیده می شوند.

نزدیک بیمارستان چمران زنی سراسیمه فریاد می زند : " احمدی نژاد رأی ما را دزدیدی ، بچه هایمان را چرا می دزدی؟" عده ای دور او جمع می شوند . میگوید دو پسر جوانش از دیشب به خانه نیامده اند. او چهار بیمارستان شهر را زیر پا گذاشته است و پسرهایش را پیدا نکرده است. در این بازدید های شتاب زده از این بیمارستان ها او زخمی های بسیاری دیده است. جوانانی که سر و صورتشان زخمی یا پایشان شکسته بوده است. می گوید در عمرم انقدر لب پاره و چشم کبود و خون ریز ندیده بودم".

زن دیگری برای دلداری و همدردی با این مادر فحش های رکیکی به عالی ترین مقامات حکومت می دهد. مردی از صحنه های زدو خورد می گوید جوانی را دیده است که با یک چوب بلند یک موتور سوار را به زمین می اندازد و چند جوان دیگر به جان بسیجی زمین خورده می افتند و با رسیدن ده ها موتور سوار تازه نفس برخی پا به فرار می گذارند و بعضی ها هم زیر دست و پا لگد کوب می شوند.

حالا ده پانزده نفر دور مادری که همچنان گریه می کند ، ناسزا می گوید و موهایش را می کند جمع شده اند.یکی از حاضران می گوید در اتوبوسی که از شهرک گلستان به شیراز می آمده است جوانی خشمگین از مسافران می پرسد چه کسانی به احمدی نژاد رأی داده اند؟ دو نفر دستشان را بلند می کنند. دوباره می پرسد چه کسانی به موسوی رأی داده اند . بیست و هشت نفر دستشان را بالا می کنند. جوان فریاد می زند پس رأی ما چی شد؟ یکی از دو نفر می گوید "ما زور داریم احتیاج به رأی نداریم".

همین جواب منجر به درگیری و اخراج دو نفر طرفدار احمدی نژاد از اتوبوس می شود. ولی به زودی ده ها موتور سوار از راه می رسند و جوان و دیگر مسافران را زیر ضربات باتوم می گیرند. کس دیگری می گوید در این درگیری ها دیده است که زنان به حمایت از جوانان به میدان می آیند حتی به بسیجی ها آجر پاره پرتاب می کنند.

فرد دیگری می گوید دیده است که دو نفر مأمور نیروی انتظامی جوان دست بسته ای را که از بسیجی ها تحویل گرفته بودند دو کوچه آن طرف تر آزاد کرده اند.زنی می گوید "هشتاد هزار تومن سهام عدالت داده بچه هامون رو گرفته". در گیری های شیراز شدید است. تیر اندازی با گلولۀ واقعی و با ساچمه زیاد دیده شده است ومیزان عصبانیت مردم ممکن است وضعیت خطیری را در این شهر بوجود آورد.

رادیو فرانسه

هیچ نظری موجود نیست: