۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

تهران از حضور بیش از ده میلیون تظاهر کننده شرمگین شد


دوشنبه انقلابی
اینجا تهران روز دوشنبه ۲۵ خرداد است بیش از ده میلیون نفر تظاهرکننده خیابانهای تهران را به لرزه در آورده اند
تهران زیر پای جوانای انقلابی به خود می لرزد
میلیونها نفر به خیابانها ریختند و می گویند
مرگر بر دیکتاتور
ما دولت دیکتاتور نمی خواهیم
سراسر خیابانهای تهران
از تهرانپارس تا دانشگاه از دانشگاه تا انقلاب و از انقلاب تا آزادی
خواست میلیونها نفراست
آزادی ازادی
ما دولت سیب زمینی نمی خواهیم
مر گ بر دولت مردم فریب
آزادی خواست مردم ایران است
اینجا تهران خیابان دماوند است
اینجا پارک لاله نیست
اینجا خیابان انقلاب است
جمیعت از ساعت ۲ بعداز ظهر همچنان در حال تظاهرات است
اینجا خیابان آزادی ساعت ۸ شب است مزدم همچنان در حال راهپیمایی به سوی میدان آزادی هستند
بیش از ده میلیون مردم آزادیخواه به خیابانها ریخته اند ومی گویند
دیکتارتوری نه
فقط آزادی
حضور این همه جمعیت در تهران بی سابقه است.
نه نیروهای ویژه نه باطوم ونه سرکوب نتوانسته از تظاهرات مردم جلوگیری کند
همه آمده اند از جوان انقلابی امروزتا مردان انقلای سال ۵۷
از کودک گرفته تا پیرمرد
از کارگران گرفته تا دانشجویان
همه متحد و یکپارچه
اشک شوق در چشمان همه حلقه زده است
این همه مردم از کجا آمده اند
توصیف حضور بی سابقه مردم غیر قابل تصور است
فقط باید میان مردم بود ودید
آزادی آزادی
نه به دیکتاتور
نه به احمدی نژاد
یک پیروزی بزرگ برای همه زحمتکشان
حضور میلیونی مردم انقلابی در خیابانها
و وحشت سران ارتجا ع از این حرکت
این حضور غیر عادی است
ستاد این حرکت نه18 تیر بلکه ازدل جامعه آغاز گشته است
مردمی که سی سال مبارزه کردند دهها نفر شهید دادند
مردمی که سالهای ۶۰و۶۷ را تحمل کردند
واینک این جوانان از رویش خون همان جوان انقلابی است که بردران آنها ودوستان آنها توسط همین دیکتاتورها به جوغه اعدام سپرده شدند
واکنون این جوانان یادگار همان انقلابیونی است که اعدام نشدند وماندند ومبارزه کردند.زندگی کردند و تشکیل خانواده دادند. این جوانان بوجود آوردند
دهها میلیون مردم آزادیخواه اینک متحد و یکپارچه جلو دیکتاتوری ایستاده اند
اینک میلیونها جوان بی توجه به این سرکوب ها شهرهای ایران را به لرزه در آورده اند
اینک نه تهران
نه از کوی دانشگاه تا انقلاب
بلکه تمام شهرهای ایران زیر گام استوار جوانان انقلابی می لرزد
دوستان کارگر
حضور گسترده ما در کنار این جوانان با آگاهی و طرح شعارهای خودمان اجازه ندهیم دوباره حرکت انقلابی مردم به بیراهه برود
دانشجویان وفرزندان انقلابی
کارگران و آزادیخواهان
اینک شعله های انقلاب زبانه می کشد.با هشیاری و متشکل شدن در تشکلهای خودمان اجازه ندهیم که دوباره با طرخ شعاری های بی محتوا فریب مان بدهند.
این حرکت بر دوش ما کارگران وشما جوانان انقلابی قرار دارد اجازه ندهیم که یکباردیگر فرصت طالبان حرکت مانرا به انحراف بکشند
کارگران و آزادیخواهان
تنها حضور آگاهانه ما در این حرکتهای انقلابی است که پیروزی مانرا تضمین خواهد کردو
با آگاهی واتحاد به پیش برویم
کارگران ایران خودرو
این حرکت مردم آزادیخواه را به همه آزادیخواهان و مردم انقلابی تبریک می گویند
آزادی حق مسلم ماست
زنده باد آزادی
جمعی از کارگران ایرانخودرو
http://khodrokar.blogfa.com/
۲۵خرداد

هیچ نظری موجود نیست: