۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

تصاویر؛ مزدوران مسلح لباس شخصی رژیم در خیابانها
هیچ نظری موجود نیست: