۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

بسیجی جنایت می‏کند، رهبر حمایت می‏کند


شلیک بسیجی‏هایی که جلوی حضرت رهبر به سجده می‏افتند به مردمی که بدون دادن شعار تظاهرات می‏کردند. حد اقل یک نفر کشته و چند نفر زخمی گزارش شده. و بدینسان رهبری که فرعون بود در مقابل خون و خونریزی سکوت می‏کند.

هیچ نظری موجود نیست: