۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

زابلیها باند احمقی نژاد


حسينعلی شهرياری نماينده زابلی های تبه کار در مجلس در گفتگويیبا خبرگزاری فارس از نتيجه تقلبی انتخابات ايراز خرسندی کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان نظام و کشور می‌خواهند شیرینی انتخابات را به کام مردم تلخ کنند.حسينعلی شهرياری که سردسته باندی تبه کار در زاهدان و زابل است و در مجلس يک کرسی را اشغال کرده يکی از مسئولان اصلی ويرانيها در بلوچستان است و جناياتی را در حق مردم بلوچ مرتکب شده که در تاريخ بلوچستان بيسابقه است.

حسينعلی شهرياری يکی از مهرگان اصلی باند کودتاچی احمدی نژاد ـ خامنه ای است. باند سياه اين زابلی نمک نشناس چند روز قبل از انتخابات به سازماندهی اوباشان زابلی و اعزام آنها به تهران پرداخته اند.اين اوباشان که به خونخواری عادت کرده اند برای ضرب و شتم و کشتار جوانان طرفدار مهندس موسوی و مهدی کروبی همچنان در تهران هستند و مستقيما از سردسته شان شهرياری جنايتکار دستور می گيرند.

مرگ بر ديکتاتورمرگ بر کودتا چی

فرشيد کرمانی

هیچ نظری موجود نیست: