۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

بانگ "الله اکبر"آسمان ایران را شکاف!


ایران یکپارچه فریاد شبانه "الله و اکبر" است، اما سیمای جمهوری اسلامی رهبر را در حال مدح انتخابات در جمع مداحان نشان میدهد! گرچه رهبر تا حدودی عقب نشینی کرده و تنها از برگزاری با شکوه انتخابات صحبت کرد و نامی از احمدی نژاد نبرد. موتورسوارهای حزب پادگانی که سیاهی لشگر کوتاست، در خیابان ها و حتی کوچه ها، بانگ الله و اکبر مردم را با شلیک هوائی پاسخ می دهند! هیچ شلیکی در طول تاریخ قادر به شکار فریاد نبوده است! در قم رایزنی بر سر اصل مهم "عادل بودن رهبر" درجریان است و حداقل 4 مرجع مذهبی همکاری با دولت را حرام اعلام کرده اند. رهبر جمهوری اسلامی عملا سرنوشت خود را با سرنوشت احمدی نژاد پیوند زده است. پیوندی که طی 4 سال به این آشکاری و تا حد رهبری یک کودتای مشترک علیه انتخابات نبود.

ما از 4 گوشه تهران خبر "الله اکبر" را به همراه "مرگ بردیکتاتور- چه شاه باشه چه دکتر" داریم. پخش فیلم ظاهر شدن رهبر در جمع مداحان از سیمای جمهوری اسلامی و ادامه حمایت از کودتا، عملا می رود تا شعار مرگ بر رهبر را به شعار روز ملی تبدیل کند.

در شهر قم، دارودسته شیخ محمد یزدی رئیس شورای حوزه علمیه قم و مصباح یزدی در اتحاد با هم، جمع طلبه و اعضای حزب پادگانی را می خواهند فردا به سمت خانه مراجع به حرکت در آوردند. این اقدام با هدف جلوگیری از نتیجه بخش بودن سفر و مذاکرات هاشمی رفسنجانی است که در از امروز در قم بسر می برد و سرگرم مذاکره با مراجع است.
پیک نت

هیچ نظری موجود نیست: