۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

کوتاه بیا جناب کرزیحامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، پیروزی محمود احمدی نژاد، را تبریک گفته است.ایشان، در تبریکش، انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد را "گامی در جهت سعادت و پیشرفت هر چه بیشتر کشور ایران" خوانده است.اگر بنا بود من جواب ایشان را بدهم خیلی دوستانه به او می‏گفتم: کوتاه بیا جناب کرزی.ولی برای من که تبریک نفرستاده. بر می‏گردد کلاهش را می‏گذارد بالاتر با آن لهجه شیرین آمریکایییش خواهد گفت:
به تو چه ربط دارد؟!جواب ایشان را احمدی نژاد احتمالاً اینگونه خواهد داد:جناب حامدجان کرزی رئیس جمهور اسلامی کشور اسلامی افغانستان. ضمن تشکر از ابراز احساسات شما من هم پیشا پیش انتخاب شما را در انتخابات آینده افغانستان تبریک عرض می‏کنم و به نظر من هم: انتخاب چند باره شما «گامی در جهت سعادت و پیشرفت هر چه بیشتر کشور افغانستان است.»پی نوشت: انتخابات افغانستان مدتی است به عقب افتاده و جناب کرزی فعلاً در وقت اضافی به ریاست جمهوری و تبریک گفتن ادامه می‏دهد.

هیچ نظری موجود نیست: