۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

فیلم کوتاه عبرت برای هشدار به دیکتاتورهای جمهوری اسلامی

سرانجام خودکامگانی که مست از نشئه قدرت دیگر کسی را به حساب نمی آورند عبرت آموز است . این فیلم کوتاه که برای هشدار به سید علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد ساخته شده است با این هدف تهیه شده که چشم این دو دیکتاتور را باز کرده و به آنها توصیه کند دست از زیر پا گذاردن حقوق مردم برداشته و بیش از این ملت را خشمگین نسازند . روزی که نیکلای چائو شسکو دستگیر شدهیچ هوائی جز آنچه در مخیله دیکتاتورهای تهران می گذرد در سر نداشت ولی برگشتن ورق بر سر او همان آورد که بر سر دیکتاتورهای دیگر آورده بود .این فیلم که ساخته خواندنیها است را با هم نگاه کنیم :

هیچ نظری موجود نیست: