۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

مردم بلوچ به جمع معترضان بپیوندند

مردم بلوچ باید از فرصت پیش آمده استفاده کرده و به جمع معترضان به دیکتاتوریت بپیوندند و خشم و نفرت خود را از نظام ابراز نمایند.
جوانان بلوچ باید به خیابانها بریزند و اعتراض خود را از نظام جنایتکار ابراز نمایند این بهترین وقت برای اعتراض و تظاهرات است و باید جوانان در مناطق مختلف بسیج شوند و نظام را که در شهرهای مختلف دچار مشکل شده است و فرصتی خوب برای تظاهرات و انقلاب ایجاد کرده است.
احمدی نژاد جنایتکاری است که همراه با زابلیها در فکر انتقام هستند و اگر ساکت بمانیم زابلیها با حمایت احمدی نژاد به جنایت ادامه خواهند داد و امروز مردم ایران در سراسر ایران بپاخواسته اند و این قیام می تواند نظام را سرنگون نماید پس بپا خیزید و نفرت خود از نظام را ابراز نمائید.
بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: