۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

دستگیری و شکنجه سه برادر از طایفه ریگی


دستگیریها در زاهدان و دیگر مناطق زاهدان همچنان ادامه دارد، این دستگیریها که از زمان تظاهرات زاهدان به اوج رسیده است نمایانگر ایجاد جو رعب و وحشت در بلوچستان است، که سعی دارند سکوت را تنها اعتراض بلوچها به جنایات خود مبدل کنند
سه برادر بلوچ از طایفه ریگی که به اتهام اقدام علیه جمهوری اسلامی دستگیر شده اند به اجبار اعترافاتی مبنی بر انجام اقداماتی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی نموده اند.

گفته میشود آنها بشدت شکنجه شده اند از جمله این شکنجه ها میتوان به سوراخ شدن پاها با مته و کشیده شدن انگشتان دست و پای آنان اشاره کرد همچنین قرار است آنها به زودی در دادگاهی ساختگی حاضر شوند و ترتیب صدور حکم آنها نیز در همان دادگاه داده شود.

همچنین دهها نفر دیگر در منطقه کارخانه نمک و شیر آباد زاهدان دستگیر شده اند که از سرنوشت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست وبیم آن میرود که آنها هم زیر شکنجه وحشیانه قرار داشته باشند.

یکی از سه نفری که در مقابل مسجد علی ابن ابی طالب اعدام شدند مدتها قبل مفقود شده بود و خانواده او هیچ اطلاعی از سرنوشت او نداشتند تا اینکه خبر اعدام او به خانواده اش رسید و معلوم شد که او توسط عوامل اداره اطلاعات زاهدان ربوده شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: