۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

مردم غیور ایران


مردم غیور ایران
اکنون زمان، زمان شما است. اکنون نوبت شما است. هیچ گاه زمان به این اندازه برای تغییر آماده نبوده است. فرصتی طلایی پیش آمده است و اگر از آن استفاده نکنید، ممکن است هر گز تکرار نشود. مبارزه‌ای را که شروع کرده اید عمیق تر و گسترده تر کنید. با دوستان و همسایگان کمیته‌های محلی تشکیل دهید و محله خود را کنترل نمایید و با محله‌های دیگر، شبکه‌های ارتباطی تشکیل دهید.
اطمینان داشته باشید که دوران ظلم و ستم رو به پایان است. ۳۰ سال کشتار و فساد، شکنجه و دیکتاتوری، فقر و فحشا، دزدی و دروغ گویی بس است. شما خود میدانید که بر شما چه رفته است. همت شما برای عمل و تعهد شما برای تغییر میتواند همه چیز را عوض کند. پشتکار شما همراه با برنامه ریزی و همبستگی سرتاسری ضامن موفقیت شما است.
پیروز باد مبارزات مردم ایران
رضا حسین بر
جبهه مردم بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: