۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

خبرگزاری فرانسه: بیش از یک میلیون نفر در خیابانهای تهران


خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران با مخابره عکس زیر نوشت هم اکنون بیش از یک میلیون تن از معترضین در خیابانهای تهران راهپیمايی می کنند.
یکی از خوانندگان: شعارهای مردم در خبابان آزادي : مرگ بر دیکتاتور / سيد علی پينوشه، ايران شيلی نمی شه / ایرانی می میمرد ذلت نمی پذیرد

هیچ نظری موجود نیست: