۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

تصاویر جدید از تظاهرات امروز مردم به تنگ آمده ایران در حکومت جهل و جنون و دروغ
هیچ نظری موجود نیست: