۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

دستگیری شهریار حسین بر دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان


به: نهادهای حقوق بشر ، سایت ها و خبرگزاری ها بین المللی

از: موسسه نگاران فعال در توسعه بلوچستان

موضوع : دستگیری شهریار حسین بر دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان

در ادامه نا آرامی های چند روز گذشته به دلیل تخلفات گسترده در دهمیندوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعتراض مردم به روی کار آمدن مشکوک محمود احمدی نژاد بر اریکه ریاست جمهوری ایران، دیروز تجمعات اعتراضآمیزی در شهرهای مختلف بلوچستان نیز روی داد.

در تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در مقابل دانشگاه سیستان و بلوچستان کهمتاسفانه با هجوم نیروهای بسیج و سپاه پاسداران و گارد ضد شورش نیرویانتظامی و لباس شخصی ها تعدادی از دانشجویان مورد ضرب شتم شدید قرارگرفته و تعدادی نیز دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده اند.

در میان این دانشجویان شهریار حسین بر عضو هئیت رئیسه ستاد دانشجویی مهدیکروبی در استان سیستان و بلوچستان و عضو دفتر تحکیم وحدت و همچنین مسول ستاد دانشجویی مهدی کروبی در سراوان نیز حضور دارد.متاسفانه تا کنون خبری از وضعیت جسمی وی و محل نگهداری این دانشجوی بلوچ خبر بدست نیامده است.بدین وسیله از تمامی نهادهای حقوق بشر درخواست مینماییم برای آزادی ایندانشجویی جوان بلوچ تلاش نمایند.

با تقدیم احترام
ورنا بلوچ

مدیر موسسه نگاران

۱ نظر:

شهريار گفت...

آقا من شهریار حسین بر هستم و میخواستم بهتون اطلاع بدم که من همون روز شنبه آزاد شدم آلان 4 روز که در دانشگاه هستم و هیچ مشکلی نداشتم نشون به این که روز سه شنبه با رادیو فردا مصاحبه کردم
خواهش می کنم خبرتون را بردارید اگه به فکر من هستید به هرکی میشناسید بگید این خبر رو نزنه