۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

به حمایت وسیع از دستگیر شدگان جنبش مدنی ایران و بلوچستان بپردازیم !

ایران با ر دیگر در سراشیبی یک کودتا لغزیده است ! کودتایی علیه اصلاح طلبان و دگر اندیشان ! در بلوچستان مدتهاست که چماق بدستان و قمه زنان حکومت نظامی اعلان ناشده ای را برقرار ساخته و چوبه های دار فاشیسم مذهبی را افراشته اند که همه روزه و هر روزه در پی شکار جوانان معترض بلوچ و دگر اندیشان میباشند .
عوامل سرکوب رژیم در بلوچستان و باند حاکم در منطقه نیز ، از هیچ فرستی برای سرکوب دگراندیشان و معترضین دریغ نمیورزد . بدنبال بستن و مسدود نمودن ستادهای انتخاباتی اطلاح طلبان در مرکز و شهرهای دیگر و سرکوب معترضینی که علیه جعل آرای اعلان شده از سوی دولت و « رهبر » موضع گرفتند ، سرکوب در بلوچستان نیز به شدیدترین وجه پیشبرده میشود که در همین رابطه عده ای از جوانان بلوچ و از جمله دانشجو شهریار حسین بر عضو هیئت رئیسه ستاد دانشجویی مهدی کروبی در استان سیستان و بلوچستان ، و عضو دفتر تحکیم وحدت استان در شهر زاهدان و از مقابل دانشگاه استان دستگیر شده است ، با توجه به فوق العاده حساس بودن اوضاع استان و برخورد شدیدا" غیر انسانی باند حاکم با مردم و جوانان بلوچ ، انتظار دارم که نهادهای مدافع حقوق بشر فورا" در این رابطه اقدام نمایند .
در همین رابطه از آیت الله مهدی کروبی و مهندس سید حسین موسوی نیز انتظار پیگیری و حل مسئله را دارم تا از جنایت شنیع دیگری جلوگیری شود .
با تقدیم احترام !
کریم بلوچ _ تهل

هیچ نظری موجود نیست: