۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

پاسخ به بیانات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهلسنت زاهدان


پاسخ به بیانات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهلسنت زاهدان

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان می رساند که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهلسنت زاهدان در سخنرانی روز جمعه سخنانی ایراد داشتند که لازم می بینیم سخنان ایشان را مورد نقد قرار دهیم و حقائق را برای ملت مسلمان بلوچ روشن نمائیم.

جناب مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود از حمله استشهادی به حسینیه علی بن ابی طالب گفتند و این عملیات را محکوم کردند که ما این محکومیت را عذر ایشان می دانیم که در سایه وحشت و خفقان ولایت فقیه ایشان را چاره ای جز محکومیت نیست و ایشان نمی توانند حقائق را بیان کنند.

مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنان خود مبارزان راه حق و مجاهدینی که عملیات استشهادی را ترتیب داده بودند را مورد اهانت قرار داده که جا دارد به ایشان متذکر شویم که کاش شما هنگام تخریب مدرسه دینی عظیم آباد هم عاملان تخریب مدرسه و انداختن مصاحف قرانی را به چنین لهجه ای مورد خطاب قرار می دادید و کاش در مورد اعدام علمای اهلسنت هم چیزی می گفتید و کاش در مورد اعدام هزار جوان بلوچ هم چیزی می گفتید.

مولوی عبدالحمید در بخشی دیگر از سخنرانی بسیجیانی کافری که در حال اهانت به خلیفه اسلام حضرت فاورق اعظم رضی الله بودند را برادران مسلمان خواند و هرگز به موضوع اهانت به حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه در حسینیه علی بن ابی طالب اشاره نکرد و در حالی که بسیجیان شعار می دادند که ( لعن الله قاتلیک یا فاطمه ) مولوی عبدالحمید می گوید آنان در حال عزاداری برای ارتحال فاطمة الزهرا بودند! کدام ارتحال جناب مولوی صاحب ؟!

آیا شما از جزئیات این مراسم خبری ندارید و یا خود را به تجاهل عارفانه زده اید که هیچ خبر ندارید که در این مراسم مستقیما حضرت فاروق اعظم به عنوان قاتل حضرت فاطمه معرفی می گردد و مورد لعن و طعن قرار می گیرد.

آیا لعن کنندگان فاروق اعظم مسلمانند؟

آیا لعن کنندگان صدیق اکبر مسلمانند؟

آیا لعن کنندگان عایشه صدیقه مسلمانند؟

مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود حسینیه و بتخانه رافضیان مشرک و پایگاه بسیجیان بی دین را مسجد می خواند و می گوید بی حرمتی به مسجد در هیچ دینی جائز نیست!

جناب مولوی عبدالحمید نظر شما در مورد پیامبر اسلام و اصحاب پیامبر که مسجد ضرار را سوختند چیست؟ آیا پیامبر اسلام و اصحابش هم العیاذبالله دچار اشتباه شدند یا اینکه آن محل را محلی برای منافقان می دانستند و تخریب چنین محلی را فرض می دانستند.

دوما آیا مسجد شیخ فیض گناهش چه بود که مظلومانه به شهادت رسید

مدرسه عظیم آباد گناهش چه بود که توسط نظام با خاک یکسان شد

مسجد گورناک چرا با خاک یکسان شد و آیا آن زمان شما چنین موضع گیری تندی کردید یا نه باز هم فتوای اسلامی بودن نظام ولایت فقیه را صادر کردید و مردم را دعوت به صبر بی پایان در برابر مظالم دادید.

جناب مولوی عبدالحمید از هلاکت چند بسیجی ابراز تاسف کرده است و تا توانسته است به مبارزان با الفاظ تندی حمله ور شده است که جا داشت این بیان مولوی عبدالحمید در مورد عاملان هزاران جنایت علیه اهلسنت می بود و جا داشت مولوی عبدالحمید در مورد قتل عام نصرت آباد و آواره کردن مردم گورناک و اعدام هزاران جوان و اعدام علمای اهلسنت چنین بیانی می کرد.

جناب مولوی عبدالحمید

آیا مبارزانی که در راه دفاع از دین و سرزمین و ناموس برخاسته اند وحشی هستند یا آنانیکه مسجد شیخ فیض را به خاک یکسان کردند و مدرسه عظیم آباد را از بین بردند و مصاحف قرانی را در چاههای فاضلاب انداختند و جوانان اهلسنت را اعدام کردند و علمای اهلسنت را ترور کردند و طلاب اهلسنت را در آتش سوختند و زنان بلوچ را مورد تجاوز قرار دادند و هزاران جنایت دیگر

جناب مولوی صاحب آیا خون زابلیها از خون جوانان ما رنگین تر است و آیا ارزش چند بسیجی جانی از علمای ما که مظلومانه شهید شدند بیشتر است یا اینکه ما ملت بلوچ ارزشی نداریم و متجاوزان هر چه می خواند با ما بکنند و ما فقط نظاره گر باشیم و مانند گوسفند سرمان بریده شود و دست از پا تکان ندهیم ورنه در فرهنگ شما ما وحشی می شویم که چرا دست و پا تکان دادیم و نگذاشتیم براحتی ما را بکشند.

مولوی عبدالحمید در ادامه از رهبر خبیث نظام که مستقیما در جنایت علیه اهلسنت دست دارد توصیف وتمجید کرده است و کاش مولوی عبدالحمید از یک کافر ظالم با چنین الفاظی توصیف نمی کرد و رهبری که در طول رهبریش اهلسنت هیچ گاه روی سعادت و عدالت را ندیدند چگونه مورد تعریف قرار می گیرد و رهبری که در زمان رهبریش مساجد و مدارس اهلسنت با خاک یکسان شده و می خواهند مدارس اهلسنت را تصرف کنند چگونه مورد تعریف قرار می گیرد و لازم است که حدیث پیامبر اسلام را بیان داریم که فرمودند افضل جهاد کلمة حق عند سلطان جائر ،افضل ترین جهاد گفتن حق در برابر حاکم ستمگر است.

شاید جناب مولوی این سخنان را حمل بر سعه صدر و مصلحت بر زبان می آورند که باید بدانند تائید کفر و ظلم سعه صدر نیست و در اسلام چنین سعه صدر و مصلحت اندیشی قابل قبول نیست.

این چه مصلحت اندیشی است که شما هلاک شدگان مراسم توهین به فاورق اعظم را شهید خطاب می کنید و کسانیکه درراه دفاع از دین و ناموس کشته شدند را وحشی و جهنمی می نامید و خامنه ای جنایتکار را رهبر اسلام و نظام ظالم و کافر ولایت فقیه را نظامی اسلامی معرفی می کنید.

آیا مصالح در باب اعتقادات ارزش دارند و آیا شما معتقد به ولایت فقیه هستند و به طوری کلی نظر شما در مورد ولایت فقیه این نظریه کافرانه و غیر اسلامی چیست؟

چگونه و با چه مصلحتی شما مجاهدینی را که حتی نان برای خوردن ندارند را به امریکا وغرب نسبت می دهید و چگونه شما عاشقان اصحاب پیامبر را عوامل استکبار می دانید ،آیا جوان مومن و حافظ قرانی که فقط در دفاع از عقیده بر خود بمب بسته و اهانت کنندگان به عقیده را به درک واصل کرده است عامل غرب است و چه سودی به وی از غرب می رسد که جانش را فدا می کند و آیا غرب در قبر به داد او می رسد. زهی فکر اشتباه

آیا مظالم رژیم برای شما پوشیده است که شما طبق قول آنان مجاهدین را به غرب نسبت می دهید آیا فراموش کرده اید که همین جنایتکاران مولوی نظرمحمد دیدگاه را پس از شکنجه وادار به اعتراف به وابستگی به بیگانگان کردند و یا واقعا مولوی نظرمحمد وابسته به غرب بود؟!

ما سوگند می خوریم که هیچ کس از افراد ما دستگیر نشده است و رژیم ادعا کرده که دستگیر کرده است و حتما جوانانی را دستگیر کرده و پس از شکنجه وادار به اعتراف می کند و آیا این مظهر ظلم و ستم نیست و آیا دفاع از ظلم در اسلامی جایگاهی دارد؟

چگونه و با چه زبانی شما مدافعان اصحاب پیامبر و حامیان عقیده راستین و فدائیان عمر و عایشه را مورد طعن قرار می دهید ؟آیا شما سخنان خود را در مراسم نماز جمعه مناسب می دانید؟

به هر صورت ما قضاوت بین خود و شما را به محضر الله و پیامبر و قرانی که مظلومانه در چاهای فاضلاب انداخته شد و اصحابی که هر روز مورد توهین قرار می گیرند و مادر عزیزمان عایشه صدیقه رضی الله عنها که مورد اتهام قرار می گیرد می گذاریم و منتظر آن قضاوت می مانیم.

ما به هیچ صورت از مبارزه عقب نخواهیم نشست و با تمام وجود به نبرد خود ادامه می دهیم زیرا شما شاهد بودید که ما سال گذشته اندکی در عملیاتها توقف کردیم و درنتیجه رژیم چنان مغرور شد که مدرسه دینی عظیم آباد را با خاک یکسان کرد و ما تحت تاثیر بیانات شما قرار نمی گیریم و جنگ را با شدت ادامه می دهیم و به هیچ زابلی در بلوچستان رحم نمی شود و باید زابلیها وغیر بومیها بلوچستان را ترک کنند.

و این را هم به شما متذکر می شویم که دیگر بیانات شما تاثیری بر مردم ندارد زیرا مردم شاهد جنایت علیه خود و تجاوز به سرزمین خود و اهانت به دین خود هستند و می بینند که زابلیهای وحشی چگونه به جان ملت افتاده اند و ادارات و ارگانهای و شهرها و حتی روستاهای بلوچستان در اختیار زابلیهاست و این برای ما غیر قابل قبول است و بسیارند عبدالغفورها و عبدالخالق ها که خود را فدای آرمان رهائی و عدالت و اسلام نمایند.

و توصیه ما به شما این است که به جای عمل بر رخصت و یا عذر بر عزیمت عمل نمائید زیرا رهبران تاریخ همیشه با عمل بر عزیمت توانسته اند جامعه را رهبری نمایند و اگر همچنان به راهتان ادامه دادید مردم از شما دور خواهند شد و رهبری شما مورد تردید قرار می گیرد و بترسید از روزی که قهر خدا و مردم دامنگیر شما شود.و الله تعالی می فرماید الله مستحق است که از او بترسید( نه از کافران بزدل)


جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

هیچ نظری موجود نیست: