۱۳۸۸ خرداد ۱۵, جمعه

تصویر؛ جستجو در گوگل برای خمینیهیچ نظری موجود نیست: