۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

درود به شهدای بلوچستان


درود به شهدای بلوچستان

درود به روان پاک شهید عبدالحمید ریگی و شهید قلندر زهی . حکمرانان فاشیست تهران و حکومت ضد انسانی اسلام آباد که قاتلان این شهدا هستند دیگر قادر به سرکوب جنبش حق طلبانه
بلوچستان نیستند. شیرمردان دلیربلوچستان
با فدا کردن زندگی شیرین خود باعث سربلندی بلوچ و بلوچستان هستند و تا ابد در قلبهای مملو از درد میلیونها بلوچ جای دارند. خون این شهیدان بیگناه به هدر نخواهد رفت. آزادی بلوچستان
بهترین انتقام از دشمنان غارتگر و زیاده طلب های فاشیست است. رهایی بلوچستان از اسارت پنجابی ها و فارس ها نویدی همیشگی است که خون شهدا به مردم مظلوم بلوچستان می دهد.
درود به شهدای بلوچستان
آزات ءُ آبات بات گنجین بلوچستان
جوپاگ

هیچ نظری موجود نیست: